Nolēmums lietā par normām, kas noteic noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas kārtību, tiks pasludināts 23. maijā plkst. 13.00

21.04.2022.

Ceturtdien, 21. aprīlī plkst. 10.00 Satversmes tiesa turpināja izskatīt lietu Nr. 2021-18-01 “Par Krimināllikuma 70.11 panta ceturtās daļas un Kriminālprocesa likuma 358. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 105. pantam” tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos.

Tiesas sēdes norise tika pielāgota, izmantojot tehnoloģiju sniegtās iespējas.

Šodien Satversmes tiesa pabeidza lietas izskatīšanu pēc būtības un uzklausīja tiesas debates un replikas.

Satversmes tiesa pasludinās nolēmumu lietā 23. maijā plkst. 13.00.

Video ieraksts no šodienas tiesas sēdes redzams šeit:

Video ieraksts no tiesas sēdes 13. aprīlī redzams šeit:

Video ieraksts no tiesas sēdes 7. aprīlī redzams šeit:

Video ieraksts no tiesas sēdes 6. aprīlī redzams šeit:

Video ieraksts no tiesas sēdes 31. martā redzams šeit:

Detalizētāka informācija par lietu pieejama šeit.

 

Saistītā lieta: 2021-18-01