Nolēmums lietā par normām, kas noteic iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtību saimnieciskās darbības veicējiem, tiks pasludināts 7. janvārī plkst. 13.00

08.12.2021.

Trešdien, 8. decembrī plkst. 10.00 Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpināja izskatīt lietu Nr. 2021-06-01 “Par likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11. panta 3.1 daļas un 11.1 panta 6.1 daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam”.

Ņemot vērā valstī joprojām noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežošanu, tiesas sēde ar lietas dalībnieku piedalīšanos notika attālināti video konferences režīmā.

Šodien Satversmes tiesa turpināja iztaujāt lietas dalībnieku pārstāvjus, pabeidza lietas izskatīšanu pēc būtības un uzklausīja tiesas debates un replikas.

Satversmes tiesa pasludinās nolēmumu lietā 7. janvārī plkst. 13.00.

Vēršam uzmanību, ka ikviens interesents nolēmuma pasludināšanu varēs vērot tiešraidē Satversmes tiesas mājaslapā un YouTube kontā.

Video ieraksts no tiesas sēdes 8. decembrī redzams šeit:

Video ieraksts no tiesas sēdes 7. decembrī redzams šeit:

Video ieraksts no tiesas sēdes 25. novembrī redzams šeit:

Detalizētāka informācija par lietu pieejama šeit.

Saistītā lieta: 2021-06-01