Nolēmums lietā par normām, kas noteic valsts vecuma pensijas minimālo apmēru, tiks pasludināts 10. decembrī plkst. 10.00

10.11.2020.

Otrdien, 10. novembrī, plkst. 10.00 Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpināja izskatīt lietu Nr. 2020-07-03 “Par Ministru kabineta 2011. gada 5. decembra noteikumu Nr. 924 “Noteikumi par vecuma pensijas minimālo apmēru” 2.2. apakšpunkta, Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumu Nr. 1605 „Noteikumi par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un apbedīšanas pabalsta apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību” 2.1. apakšpunkta (redakcijā, kas bija spēkā līdz 2019. gada 31. decembrim), kā arī Ministru kabineta 2019. gada 3. decembra noteikumu Nr. 579 “Noteikumi par minimālās valsts vecuma pensijas apmēru” 2. punkta un 3.2. apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 109. pantam”.

Šodien Satversmes tiesa turpināja uzklausīt un uzdot jautājumus lietā pieaicinātās personas – Latvijas Pensionāru federācijas – pārstāvei. Satversmes tiesa pabeidza lietas izskatīšanu pēc būtības un uzklausīja tiesas debates un replikas.

Satversmes tiesa pasludinās nolēmumu lietā 10. decembrī plkst. 10.00.

Vēršam uzmanību, ka ikviens interesents nolēmuma pasludināšanu varēs vērot tiešraidē Satversmes tiesas mājaslapā un YouTube kontā.

Video ieraksts no tiesas sēdes 10. novembrī redzams šeit:

Video ieraksts no tiesas sēdes 5. novembrī redzams šeit:

Video ieraksts no tiesas sēdes 4. novembrī redzams šeit:

Detalizētāka informācija par lietu pieejama šeit.

Saistītā lieta: 2020-07-03