Nolēmums lietā par normām, kas nosaka pirmskolas izglītības iestādēs strādājošo pedagogu atalgojuma apmēru, tiks pasludināts 29. jūnijā plkst. 12.00

13.06.2023.

Ceturtdien, 29. jūnijā, plkst. 12.00 Satversmes tiesa pasludinās nolēmumu lietā Nr. 2022-31-03 “Par Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumu Nr. 445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 1. pielikuma 4. tabulas 3. punkta un 3. pielikuma 7. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 107. pantam”.

Nolēmuma pasludināšana notiks Satversmes tiesas sēžu zālē Rīgā, Jura Alunāna ielā 1.

Ikviens interesents nolēmuma pasludināšanu varēs vērot tiešraidē Satversmes tiesas mājaslapā un tiesas YouTube kontā:

Detalizētāka informācija par lietu pieejama šeit.

Saistītā lieta: 2022-31-03