Nolēmums lietā par normām, kas nosaka izglītības ieguves valodu, tiks pasludināts 23. aprīlī

20.03.2019.

Trešdien, 20. martā, Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpināja izskatīt lietu Nr. 2018‑12‑01 “Par 2018. gada 22. marta likuma “Grozījumi Izglītības likumā” 1. panta pirmās daļas, otrās daļas vārdu “pirmsskolas izglītības un pamatizglītības pakāpē, ievērojot šā likuma 41. panta noteikumus”, 3. panta pirmās daļas vārda “pamatizglītības” un 2018. gada 22. marta likuma “Grozījumi Vispārējās izglītības likumā” 2. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta otrajam teikumam, 112. pantam un 114. pantam”.

Tiesas sēde turpinājās ar Izglītības un zinātnes ministrijas padotības iestādes “Latviešu valodas aģentūra” direktora vietnieces Daces Dalbiņas un Valodas attīstības daļas vadītājas Dr.philol. Initas Vītolas izvaicāšanu. Viedokli lietā sniedza arī Kultūras ministrijas Kultūras ministres ārštata padomnieks sociālās atmiņas un publiskās vēstures jautājumos Mārtiņš Kaprāns un tiesībsargs Juris Jansons.

Satversmes tiesa pabeidza lietas izskatīšanu pēc būtības, uzklausīja tiesas debates un replikas.

Satversmes tiesa pasludinās nolēmumu lietā otrdien, 23. aprīlī, plkst. 10.00. Pēc nolēmuma pasludināšanas būs preses konference.

Vēršam uzmanību, ka ikviens interesents nolēmuma pasludināšanu varēs vērot tiešraidē Satversmes tiesas mājaslapā un Latvijas Vēstneša portālā.

Satversmes tiesas sēde. Foto: Satversmes tiesas arhīvs.

Personas, kuras plāno apmeklēt nolēmuma pasludināšanu, aicinātas pieteikties tiesas sēžu sekretārei, rakstot uz e-pastu Baiba.Tropina@satv.tiesa.gov.lv vai zvanot 67830746.

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem lūgums pieteikties, rakstot uz e‑pastu Ketija.Strazda@satv.tiesa.gov.lv vai zvanot 67830749, 26200580. Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem filmēšanas un fotografēšanas aparatūra jāsagatavo un jāizvieto zālē pirms sprieduma pasludināšanas sākuma.

Pēc plkst. 10.00 personas tiesas sēžu zālē netiks ielaistas.

Video ieraksts no tiesas sēdes 20. martā pieejams šeit: 

Saistītā lieta: 2018-12-01