Nolēmums lietā par normām, kas no 2018. gada 1. janvāra samazina piespiedu nomas maksas apmēru, tiks pasludināts 12. aprīlī

14.03.2018.

Šodien, 14. martā, Satversmes tiesa tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpināja lietas Nr. 2017‑17‑01 “Par 2017. gada 1. jūnija likuma “Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”” 1. panta un 2017. gada 22. jūnija likuma “Grozījums likumā “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās”” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam” izskatīšanu.

Satversmes tiesa pabeidza lietas izskatīšanu pēc būtības, uzklausīja tiesas debates un replikas.

Satversmes tiesa pasludinās nolēmumu lietā 12. aprīlī plkst. 10.00.

Lūdzam personas, kuras vēlas apmeklēt nolēmuma pasludināšanu, pieteikties tiesas sēžu sekretārei, rakstot uz e-pastu Paula.Pece@satv.tiesa.gov.lv vai zvanot 67830746.

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem apmeklējums jāpiesaka, rakstot uz e-pastu Ketija.Strazda@satv.tiesa.gov.lv vai zvanot 67830737, 26200580.

Lūdzam uz sprieduma pasludināšanu ierasties savlaicīgi. Lai netraucētu sprieduma pasludināšanas norisi, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem filmēšanas un fotografēšanas aparatūra jāsagatavo pirms pasludināšanas sākuma. Pēc plkst. 10.00 personas tiesas sēžu zālē netiks ielaistas.

Satversmes tiesas sēde. Foto: Elīna Semeņuka.

Saistītā lieta: 2017-17-01