Nolēmums lietā par iebraukšanas maksas palielināšanu Jūrmalā tiks pasludināts 27. novembrī plkst. 11.00

27.10.2023.

Šodien, 27. oktobrī, Satversmes tiesa turpināja izskatīt lietu Nr. 2022-16-05 “Par vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra 2021. gada 16. decembra rīkojuma Nr. 1 2/168 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 2021. gada 30. septembra saistošo noteikumu Nr. 38 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 12. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”” darbības apturēšanu” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 115. pantam un likuma “Par nodokļiem un nodevām” 10. panta trešajai daļai un 12. panta pirmās daļas 6. punktam”.

Satversmes tiesa pabeidza lietas izskatīšanu pēc būtības un uzklausīja tiesas debates.

Nolēmums tiks pasludināts 27. novembrī plkst. 11.00. Tiesas sēdes tiešraide būs pieejama Satversmes tiesas YouTube kontā:

Video ieraksts no šodienas tiesas sēdes:

Informācija par lietu.

Saistītā lieta: 2022-16-05