Nolēmums lietā par garantētā minimālā ienākumu līmeņa atbilstību Satversmei tiks pasludināts 25. jūnijā

26.05.2020.

Otrdien, 26. maijā, plkst. 10.00 Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpināja attālināti izskatīt lietu Nr. 2019-24-03 “Par Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumu Nr. 913 “Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni” 2. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 109. pantam”.

Šajā tiesas sēdē Satversmes tiesa turpināja uzklausīt lietā pieaicinātās personas vai to pārstāvjus: Latvijas Universitātes socioloģijas nodaļas vadītāju Dr. sc. soc. Baibu Belu, biedrību “EAPN-Latvia” un Dr. oec. Edgaru Voļski. Satversmes tiesa pabeidza lietas izskatīšanu pēc būtības, uzklausīja tiesas debates un replikas.

Satversmes tiesa pasludinās nolēmumu lietā ceturtdien, 25. jūnijā, plkst. 14.00.

Vēršam uzmanību, ka ikviens interesents nolēmuma pasludināšanu varēs vērot tiešraidē Satversmes tiesas mājaslapā un youtube kontā.

Video ieraksts no tiesas sēdes 19. maijā redzams šeit:

Video ieraksts no tiesas sēdes 20. maijā redzams šeit:

Video ieraksts no tiesas sēdes 26. maijā redzams šeit:

Saistītā lieta: 2019-24-03