Nolēmums lietā par Augstskolu likuma normām, kas attiecas uz privāto augstskolu studiju programmām, tiks pasludināts 9. februārī plkst. 10.00

10.01.2023.

Otrdien, 10. janvārī, plkst. 10.00 Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpināja izskatīt lietu Nr. 2020-33-01 “Par Augstskolu likuma 5. panta pirmās daļas trešā teikuma, 56. panta trešās daļas un pārejas noteikumu 49. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam”.

Tiesas sēde ar lietas dalībnieku piedalīšanos notika Satversmes tiesas sēžu zālē Rīgā, Jura Alunāna ielā 1.

Lieta ierosināta pēc divdesmit 13. Saeimas deputātu (turpmāk – Pieteikuma iesniedzējs) pieteikuma.

Tiesas sēdē piedalījās un Pietiekuma iesniedzēju pārstāvēja zvērināta advokāte Inese Nikuļceva un juriste Elizabete Krivcova. Institūciju, kas izdevusi apstrīdēto aktu – Saeimu – pārstāvēja zvērināts advokāts Sandis Bērtaitis.

Satversmes tiesa uzklausīja un iztaujāja lietā pieaicināto personu – Ministru  kabineta pārstāvi starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās Kristīnu Līci.

Satversmes tiesa pabeidza lietas izskatīšanu pēc būtības un uzklausīja tiesas debates un replikas.

Satversmes tiesa pasludinās nolēmumu lietā 9. februārī plkst. 10.00.

Video ieraksts no tiesas sēdes 10. janvārī redzams šeit:

Video ieraksts no tiesas sēdes 3. janvārī redzams šeit:

Detalizētāka informācija par lietu pieejama šeit.

Saistītā lieta: 2020-33-01