Nolēmums lietā par ārstniecības personu pagarinātā normālā darba laika samaksas apmēru tiks pasludināts 15. maijā

18.04.2018.

Šodien, 18. aprīlī, Satversmes tiesa tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpināja lietas Nr. 2017‑15‑01 “Par Ārstniecības likuma 53.1 panta septītās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 107. pantam” izskatīšanu.

Tiesas sēde turpinājās ar lietā pieaicināto personu uzklausīšanu un izvaicāšanu. Tiesas sēdē viedokli pauda Dr. iur. Kristīne Dupate un Dr. iur. Irēna Liepiņa. Satversmes tiesa pabeidza lietas izskatīšanu pēc būtības, uzklausīja tiesas debates un replikas.

Satversmes tiesa pasludinās nolēmumu lietā 15. maijā plkst. 10.00.

Lūdzam personas, kuras vēlas apmeklēt nolēmuma pasludināšanu, pieteikties tiesas sēžu sekretārei, rakstot uz e-pastu Paula.Pece@satv.tiesa.gov.lv vai zvanot 67830746.

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem apmeklējums jāpiesaka, rakstot uz e-pastu Ketija.Strazda@satv.tiesa.gov.lv vai zvanot 67830737, 26200580.

Lūdzam uz sprieduma pasludināšanu ierasties savlaicīgi. Lai netraucētu sprieduma pasludināšanas norisi, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem filmēšanas un fotografēšanas aparatūra jāsagatavo pirms tiesas sēdes sākuma. Pēc plkst. 10.00 personas tiesas sēžu zālē netiks ielaistas.

Saistītā lieta: 2017-15-01