Nolēmums lietā par administratīvi teritoriālās reformas atbilstību Satversmei un Eiropas Vietējo pašvaldību hartai pēc Limbažu un Ikšķiles novadu domju pieteikumiem tiks pasludināts 12. martā plkst. 13.00

10.02.2021.

Trešdien, 10. februārī plkst. 10.00 Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpināja izskatīt lietu Nr. 2020-37-0106 “Par Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma “Administratīvās teritorijas, to administratīvie centri un teritoriālā iedalījuma vienības” 28.2., 28.19. un 35.4. apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 101. pantam, Eiropas vietējo pašvaldību hartas 4. panta trešajai un sestajai daļai, kā arī 5. pantam”.

Šodien Satversmes tiesa turpināja iztaujāt lietas dalībnieku pārstāvjus, pabeidza lietas izskatīšanu pēc būtības un uzklausīja tiesas debates un replikas.

Satversmes tiesa pasludinās nolēmumu lietā 12. martā plkst. 13.00.

Vēršam uzmanību, ka ikviens interesents nolēmuma pasludināšanu varēs vērot tiešraidē Satversmes tiesas mājaslapā un YouTube kontā.

Video ieraksts no tiesas sēdes 10. februārī redzams šeit:

 

Video ieraksts no tiesas sēdes 26. janvārī redzams šeit:

 

Video ieraksts no tiesas sēdes 21. janvārī redzams šeit:

Video ieraksts no tiesas sēdes 20. janvārī redzams šeit:

Video ieraksts no tiesas sēdes 13. janvārī redzams šeit:

Detalizētāka informācija par lietu pieejama šeit.

Saistītā lieta: 2020-37-0106