Nākamnedēļ Satversmes tiesa tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos uzsāks izskatīt lietu par ārstniecības personu pagarinātā normālā darba laika samaksas apmēru

11.04.2018.

2018. gada 17. aprīlī Satversmes tiesa uzsāks lietas Nr. 2017-15-01 “Par Ārstniecības likuma 53.1panta septītās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 107. pantam” izskatīšanu.

Lietas Nr. 2017-15-01 izskatīšana tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos notiks
17. aprīlī plkst. 10.00 Satversmes tiesas sēžu zālē Rīgā, Jura Alunāna ielā 1.

Informācija par lietu Nr. 2017-15-01 pieejama šeit.

Lūdzam personas, kuras vēlas apmeklēt tiesas sēdi, pieteikties tiesas sēžu sekretārei, rakstot uz
e-pastu Paula.Pece@satv.tiesa.gov.lv vai zvanot 67830746.

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem tiesas sēdes apmeklējums jāpiesaka, rakstot uz
e-pastu Ketija.Strazda@satv.tiesa.gov.lv vai zvanot 67830737, 26200580.

Lūdzam uz tiesas sēdi ierasties savlaicīgi. Lai netraucētu tiesas sēdes norisi, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem filmēšanas un fotografēšanas aparatūra jāsagatavo pirms tiesas sēdes sākuma. Pēc tiesas sēdes sākuma personas tiesas sēžu zālē netiks ielaistas.

Saistītā lieta: 2017-15-01