Informācija par lietām par izglītības valodas reformu

18.06.2021.

2018. gadā Latvijas Republikas Saeima un Ministru kabinets pieņēma un grozīja virkni normatīvo aktu nolūkā stiprināt valsts valodas lietojumu izglītības procesā, sākot no pirmsskolas izglītības līmeņa un beidzot ar augstākās izglītības līmeni. Vairāki izglītības valodas reformas aspekti ir tikuši apstrīdēti Satversmes tiesā, kura ir taisījusi četrus spriedumus un vienā lietā ir apturējusi tiesvedību un vērsusies Eiropas Savienības Tiesā ar lūgumu sniegt prejudiciālu nolēmumu.

Pirmsskolas izglītība

2020. gada 19. jūnijā Satversmes tiesa pieņēma spriedumu lietā Nr. 2019-20-03, ar kuru normas, kas noteic izglītības valodu pirmsskolas izglītības iestādēs, tika atzītas par atbilstošām Satversmei.

Spriedums ir pieejams šeit.

Preses relīze par spriedumu ir pieejama šeit.

Satversmes tiesas organizētās preses konferences par spriedumu ierakstu ir iespējams noskatīties šeit.

Pamatizglītība

2019. gada 23. aprīlī Satversmes tiesa pasludināja spriedumu lietā Nr. 2018-12-01, ar kuru par atbilstošiem Satversmei atzina vairākus normatīvo aktu grozījumus, ciktāl tie attiecās uz pamatizglītības ieguves valodu.

Spriedums ir pieejams šeit.

Tiesneša Jāņa Neimaņa atsevišķās domas ir pieejamas šeit.

Preses relīze par spriedumu ir pieejama šeit.

Satversmes tiesas organizētās preses konferences par spriedumu ierakstu ir iespējams noskatīties šeit.

2019. gada 13. novembrī ar spriedumu lietā Nr. 2018-22-01 Satversmes tiesa par Satversmei atbilstošām atzina tiesību normas, kas noteica valsts valodas lietojumu izglītības procesā privātās izglītības iestādēs.

Spriedums ir pieejams šeit.

Tiesnešu Artūra Kuča un Jāņa Neimaņa atsevišķās domas ir pieejamas šeit un šeit.

Preses relīze par spriedumu ir pieejama šeit.

Satversmes tiesas organizētās preses konferences par minēto spriedumu ierakstu ir iespējams noskatīties šeit.

Augstākā izglītība

Satversmes tiesa 2020. gada 11. jūnijā pasludināja spriedumu lietā Nr. 2019-12-01 par valsts valodas lietojumu privātās augstskolās. Daļu lietā apstrīdēto normu tā atzina par neatbilstošām Satversmei un vienlaikus daļu lietas izlēma izdalīt jaunā lietā, kurā lēma par nepieciešamību uzdot jautājumus Eiropas Savienības Tiesas, lai lūgtu sniegt prejudiciālu nolēmumu.

Spriedums ir pieejams šeit.,

Tiesneša Artūra Kuča atsevišķās domas ir pieejamas šeit.

Preses relīze par spriedumu ir pieejama šeit.

Satversmes tiesas organizētās preses konferences par minēto spriedumu ierakstu ir iespējams noskatīties šeit.

Lietā Nr. 2020-33-01, kas tika izdalīta no lietas Nr. 2019-12-01, 2020. gada 14. jūlijā Satversmes tiesa pieņēma lēmumu par jautājumu uzdošanu Eiropas Savienības Tiesai prejudiciāla nolēmuma pieņemšanai. Lēmums ir pieejams šeit.