Lieta par pienākumu darīt sabiedrībai pieejamus datus par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu uzskaites punktiem tiks izskatīta no jauna pilnā tiesas sastāvā rakstveida procesā

02.07.2021.

Ceturtdien, 2021. gada 1. jūlijā, notika Satversmes tiesas rīcības sēde lietā Nr. 2018-18-01 “Par Ceļu satiksmes likuma 14.1 panta otrās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam” (turpmāk – lieta Nr. 2018-18-01).

Kā jau ziņots iepriekš, Satversmes tiesa 2019. gada 4. jūnijā lietā Nr. 2018-18-01 pieņēma lēmumu par jautājumu uzdošanu Eiropas Savienības Tiesai prejudiciāla nolēmuma pieņemšanai un apturēja tiesvedību lietā. Tā kā Eiropas Savienības Tiesa ar 2021. gada 22. jūnija spriedumu sniegusi atbildes par Vispārīgās datu aizsardzības regulas interpretāciju attiecībā uz datiem par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu uzskaites punktiem, Satversmes tiesai bija jālemj par tiesvedības atjaunošanu lietā Nr. 2018-18-01.

Satversmes tiesa rīcības sēdē atjaunoja tiesvedību lietā Nr. 2018-18-01 un nolēma to izskatīt no jauna pilnā tiesas sastāvā rakstveida procesā 2021. gada 13. oktobrī.

Satversmes tiesas lēmuma teksts ir pieejams Satversmes tiesas mājaslapā.

Eiropas Savienības Tiesas prejudiciālais nolēmums lietā C-439/19 pieejams Eiropas Savienības Tiesas mājaslapā.

Saistītā lieta: 2018-18-01