Līdz ar tiesneša pilnvaru termiņa izbeigšanos amatu 11. februārī atstās Sanita Osipova; tiesneses amatā stāsies Irēna Kucina

08.02.2022.

Piektdien, 11. februārī, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova atstās Satversmes tiesas tiesneša amatu.

Sanita Osipova Satversmes tiesas tiesneša amatā stājās 2011. gada 17. augustā. No 2017. gada 16. maija viņa bija Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietniece, savukārt 2020. gada 14. oktobrī tika ievēlēta par Satversmes tiesas priekšsēdētāju. Atbilstoši Satversmes tiesas likuma 11. panta trešajai daļai Sanitas Osipovas kā tiesneses pilnvaras bija pagarinātas līdz brīdim, kad Saeima viņas vietā apstiprinās citu tiesnesi, un tas būs devis tiesneša zvērestu.

Līdz jaunā Satversmes tiesas priekšsēdētāja ievēlēšanai amata pienākumus pildīs priekšsēdētājas vietnieks Aldis Laviņš.

Pēc zvēresta došanas 11. februārī tiesneša amata pienākumus sāks pildīt Irēna Kucina.

Irēna Kucina tika apstiprināta Satversmes tiesas tiesneša amatā 2021. gada 9. decembrī. Irēna Kucina 2007. gadā Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē ieguvusi maģistra grādu tiesību zinātnē, savukārt 2011. gadā – tiesību doktora zinātnisko grādu. 2016. gadā viņa tika ievēlēta par Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes asociēto profesori. Irēna Kucina ir Valsts prezidenta kancelejas vadītāja vietniece, Valsts prezidenta padomnieku biroja vadītāja, kā arī Valsts prezidenta padomniece tiesiskuma un Eiropas Savienības tiesību jautājumos.

Irēnas Kucinas zvēresta došanas svinīgā ceremonija notiks 11. februārī plkst. 14.00 Rīgas pilī.

Atbilstoši likumam “Par tiesu varu” tiesnesis, stājoties amatā, zvēr būt godīgs un taisnīgs, uzticīgs Latvijas Republikai, vienmēr censties noskaidrot patiesību, nekad nenodot to, tiesu spriest stingrā saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmi un likumiem.