Latvijas Universitātē tiek godināta Satversmes pieņemšanas 95. gadadiena

14.02.2017.

Pirmdien, 13. februārī, Latvijas Universitātes (LU) 75. zinātniskās konferences ietvaros notika plenārsēde “Latvijas Republikas Satversmei – 95”. Plenārsēdē ar priekšlasījumiem citstarp piedalījās arī pirmais Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aivars Endziņš, Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš un Satversmes tiesas tiesnesis Gunārs Kusiņš.

Plenārsēdi ar referātu “Viedokļu sadursmes Latvijas Republikas Satversmes tapšanas laikā” atklāja LU Juridiskās fakultātes profesors Jānis Lazdiņš, savukārt Satversmes tiesas tiesnesis Gunārs Kusiņš turpināja, runājot par Satversmes piemērošanu pēc 1934. gada 15. maija. Pirmais Satversmes tiesas priekšsēdētājs, profesors Aivars Endziņš sniedza ieskatu Satversmes darbības atjaunošanas un attīstības vēsturē.

Plenārsēdes noslēgumā izskanēja Satversmes tiesas priekšsēdētāja Alda Laviņa skaidrojums par tēmu “Valsts konstitucionālās identitātes aizsardzība Satversmes tiesas praksē”. Aldis Laviņš savā runā uzsvēra, ka par valstij svarīgu vērtību aizsardzību ir atbildīga pati valsts. Satversmes tiesa, aizsargājot konstitūcijā nostiprinātās vērtības, stiprina Latvijas konstitucionālo identitāti un atspoguļo konstitucionālo vērtību saturu.

Svinīgās plenārsēdes ietvaros notika arī LU Juridiskās fakultātes profesora Kārļa Dišlera monogrāfijas “Ievads Latvijas valststiesību zinātnē” atkārtotā izdevuma atvēršana, kur oriģināldarba tekstam pievienotas zinātnisko redaktoru – Juridiskās fakultātes docenta, Dr. iur. Jāņa Plepa un Mg. iur. Signes Terihovas piezīmes.

Informējam, ka par godu Satversmes pieņemšanas 95. gadadienai svinīgie pasākumi turpināsies arī šī gada 15. februārī, kad Saeimā notiks svinīgā plākšņu ar Satversmes pantiem atklāšana, Satversmes suvenīrizdevuma atvēršana un izstāde. Svētku pasākumi noslēgsies ar Saeimas un Satversmes tiesas kopīgi organizēto diskusiju “Satversme – Latvijas konstitucionālās identitātes atspoguļojums”.

Plenārsēdes “Latvijas Republikas Satversmei – 95” video ieraksts pieejams šeit: https://www.youtube.com/watch?v=RyrfZB75uQg

IMG_9103

No labās: G. Kusiņš, A. Endziņš, A. Laviņš, J. Pleps, S. Terihova. Foto: Toms Grīnbergs, LU Komunikācijas un inovāciju departaments