Latvijas simtgades ietvaros tiek izdota grāmata par tiesībpolitikas aktuālajiem jautājumiem

03.05.2018.

Ceturtdien, 27. aprīlī, Tieslietu ministrijā norisinājās grāmatas “Tieslietu ministrijas juristi Latvijas simtgadei: tiesībpolitikas aktuālie jautājumi” atvēršanas pasākums. Grāmatā apkopoti Tieslietu ministrijas juristu raksti par aktuālām tiesību tēmām, katrai tēmai pievienots skatījums nākotnes perspektīvās un nozares pārstāvju novēlējumi. Vēlējuma vārdus grāmatai rakstījusi Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele un Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētājs Gaidis Bērziņš.

“Grāmatas saturs ir plašs, un tas skar visdažādākās jomas; raksti ir aktuāli šodien, un tie paliks kā laika zīme par svarīgāko un būtiskāko. Rakstu daudzveidība iezīmē ministrijas darbinieku zināšanas un spēku un parāda ministrijas ietekmi Latvijas tiesību sistēmas attīstībā,” priekšvārdā norāda Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece Laila Medina.

Ineta Ziemele vēlējuma vārdos uzsver: “Mums – juristiem – ir dota ne vien iespēja veikt periodisku tiesiskās sistēmas auditu, bet arī privilēģija un līdz ar to arī pienākums sekmēt tiesiskās kultūras nostiprināšanos sabiedrībā. Lai mēs varētu nodrošināt valsts attīstību un spētu veicināt sabiedrības labklājību, visu tiesiskās valsts principa elementu nostiprināšanai ir jākļūst par valsts prioritāti, jo tikai efektīvs tiesiskums ilgtermiņā spēj nodrošināt sabiedrības attīstību uz vienlīdzīgiem pamatiem.”

“Tieslietu sistēma ir fundamentāls pamats tiesiskai valstij. Tāpēc, lai valsts simtgadi sagaidītu godam un cienīgi, tiek izdota šī grāmata, kas dod ieskatu mūsdienu Tieslietu ministrijas devumā valststiesību, civiltiesību un krimināltiesību jomā. Tā mums sniedz ieskatu arī par to, kas mūs sagaida nākotnē,” vēlējuma vārdos raksta Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētājs Gaidis Bērziņš.

Grāmatas “Tieslietu ministrijas juristi Latvijas simtgadei: tiesībpolitikas aktuālie jautājumi” izdevējs ir Tiesu namu aģentūra.

Grāmatas atvēršanas svētkos. No kreisās: Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele, Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece Laila Medina. Foto: Tieslietu ministrija.

Foto: Satversmes tiesa.