Latvijas interesēs ir visu konstitucionālo orgānu mērķtiecīga sadarbība demokrātijas un tiesiskuma attīstībā: Satversmes tiesas tiesneši tiekas ar Valsts prezidentu

19.04.2023.

Šodien, 19. aprīlī, Satversmes tiesas tiesneši tikās ar Valsts prezidentu Egilu Levitu, stiprinot konstitucionālo orgānu dialogu Latvijas tiesiskās sistēmas attīstībai svarīgos jautājumos.

Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš informēja Egilu Levitu par neseno dalību Pasaules Konstitucionālās justīcijas konferences Biroja sēdē un tās darba kārtībā iekļauto Satversmes tiesas izstrādāto rezolūcijas projektu par to, kā pasaules konstitucionālo tiesu saime iesaistīsies tiesiska risinājuma meklēšanā, lai atjaunotu mieru un starptautisko tiesību virsvadību, kā arī izvērtētu personu atbildību par starptautisko tiesību pārkāpumiem.

Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš: “Šā brīža ģeopolitiskajā situācijā pasaules konstitucionālo tiesu saimei ir jābūt vienotai un jāuzsver nepieciešamība pēc starptautiskās tiesiskās kārtības atjaunošanas, kā arī jāsniedz tam savi resursi un ekspertīze.”

Tikšanās laikā tika pārrunāta Satversmes tiesas likuma grozījumu iespējamā virzība tuvākajā nākotnē, rosinot diskusiju par dažādu tiesību jautājumu piekritību Satversmes tiesai un strīdu izšķiršanu konstitucionālā valsts varas orgāna vai tā daļas kompetences aizskāruma gadījumos, kā arī lietu izskatīšanas kārtības efektivizāciju. Puses diskutēja arīdzan par valsts konstitucionālo orgānu kompetences robežām un tiesnešu demokrātiskās leģitimācijas jautājumiem.

Valsts prezidents Egils Levits akcentēja, ka Latvijas interesēs ir visu konstitucionālo orgānu mērķtiecīga iesaiste dialoga veidošanā. Valsts institūciju sadarbība ir viens no būtiskiem faktoriem demokrātijas un tiesiskuma attīstībā.

Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš pateicās Valsts prezidentam par allaž atsaucīgo nostāju dalībai Satversmes tiesas rīkotajos pasākumos un sniegto juridisko ekspertīzi dažādos konstitucionālo tiesību jautājumos.

Satversmes tiesas tiesneši un Valsts prezidents Egils Levits

Foto: Toms Norde.

Foto no tikšanās pieejami šeit.