Konstitucionālo tiesību eksperti sanāk uz domnīcu Satversmes tiesā

07.01.2020.

2019. gada 13. decembrī Satversmes tiesā notika jau otrā Konstitucionālo tiesību ekspertu domnīca, kas tika organizēta par godu Satversmes tiesas 23. gadadienai. Domnīca organizēta ar mērķi vienkopus aicināt Latvijā atzītus konstitucionālo tiesību pētniekus, lai apspriestu konstitucionālo tiesību aktualitātes. Šajā reizē domnīcā tika apspriestas divas tēmas: likumdošanas procesa pilnveidošana kā demokrātiskas tiesiskas valsts attīstības pamats un Satversmes tiesas nolēmumu nozīme Latvijā.

Domnīcā piedalījās un savām pārdomām dalījās pasākuma goda viesi: Latvijas Valsts prezidents Egils Levits, Satversmes tiesas bijušais priekšsēdētājs, augstskolas “Turība” profesors Aivars Endziņš, Satversmes tiesas bijušais tiesnesis, Rīgas Stradiņa universitātes asociētais profesors Uldis Ķinis, Latvijas Universitātes (turpmāk – LU) Juridiskās fakultātes dekāne, asociētā profesore Anita Rodiņa un LU profesors Ringolds Balodis. Domnīcu vadīja Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietniece Sanita Osipova.

Domnīcu atklāja Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele. Viņa teica, ka Satversmes tiesas spriedumi jau kopš tiesas dibināšanas ir snieguši lielu pienesumu valsts attīstībai. Spriedumos paustās atziņas, kas ir atrodamas, ne tikai sprieduma nolēmuma daļā, ir radošu juridisku domu pilnas un ir lielisks instruments, kas var palīdzēt citiem konstitucionālajiem orgāniem, pašvaldībām un citām valsts un pašvaldību institūcijām ikdienā pieņemt tādus lēmums, kas vēl vairāk veicinās Latvijas kā tiesiskas un demokrātiskas valsts attīstību.

Valsts prezidents Egils Levits savā uzrunā uzsvēra, ka tas ir ļoti nepieciešams priekš valsts ilgtspējīgas attīstības, lai konstitucionālie orgāni veidotu savstarpēju dialogu par Satversmes tiesas spriedumu izpildi, jo īpaši, kad tiek runāts par labas likumdošanas principu. Viņš arī bilda, ka šis princips kopā ar Saeimas kārtības rulli, kur ir noteikta likuma pieņemšanas procedūra, nodrošina, ka tad, ja ir politiskā griba pieņemt jaunu likumu, tas tiek darīts kvalitatīvi. Satversmes tiesas spriedumi un atziņas palīdz pilnveidot šo procedūru un attīstīt valsts demokrātisko iekārtu.

Domnīcas sarunās iesaistījās arī Satversmes tiesas tiesneši, kā arī citi aicinātie domnīcas klausītāji, tostarp bijušie Satversmes tiesas tieneši, darbinieki un citi eksperti.

Foto no pasākuma pieejamas šeit. 

Otrās Konstitucionālo tiesību ekspertu domnīcas dalībnieku kopfoto. Foto: Aleksandrs Kravčuks.