Iznāk Satversmes tiesas 25. gadadienai veltīts žurnāla “Jurista Vārds” numurs

07.12.2021.

2021. gada 9. decembrī aprit 25 gadi, kopš Satversmes tiesa uzsāka darbu. Par godu šai gadadienai žurnāla “Jurista Vārds” 7. decembra numurs ir veltīts Satversmes tiesai un Satversmes tiesas procesam. Šo numuru žurnāla “Jurista Vārds” redakcija sagatavojusi sadarbībā ar Eiropas Savienības tiesas tiesnesi, Satversmes tiesas priekšsēdētāju (2017- 2020) prof., Ph. D. Inetu Ziemeli un Satversmes tiesas tiesnešiem un darbiniekiem.

Žurnāla “Jurista Vārds” 7. decembra numura zinātniskā redaktore prof., Ph. D. Ineta Ziemele rakstā “Satversmes tiesa kā vērtību tiesa: pirmie 25 gadi” dalās pārdomās, kāpēc Satversmes tiesa ir tiesiskās domas virzītāja Latvijā.

Sagaidot Satversmes tiesas darba 25. gadadienu, kā arī raugoties uz 2022. gadā gaidāmo Satversmes simtgadi, pašreizējie Satversmes tiesas tiesneši atbild uz jautājumu “Kādu tiesību sistēmu pieprasa Satversme?”.

Savus vēlējumus Satversmes tiesai veltījis pirmais Satversmes tiesas priekšsēdētājs (2000–2007) Aivars Endziņš un Satversmes tiesas priekšsēdētājs (2007–2014) Gunārs Kūtris.

Satversmes tiesas priekšsēdētājas Sanitas Osipovas un tiesas padomnieka Gata Bārdiņa rakstā aplūkots cilvēka cieņas jēdziens Satversmes tiesas judikatūrā. Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietnieka Alda Laviņa un tiesas padomnieka Ulda Krastiņa rakstā skaidrota Eiropas Savienības tiesības un normas konstitucionālā pārbaude Satversmes tiesā. Savukārt Satversmes tiesas tiesnesis Jānis Neimanis sagatavojis rakstu par pieteikuma juridisko pamatojumu. Satversmes tiesas tiesnesis Artūrs Kučs un tiesneša palīdze Ieva Šnepste sagatavojuši rakstu “Absolūti cilvēktiesību ierobežojumi Satversmes tiesas judikatūrā”.

Žurnāla “Jurista Vārds” 7. decembra numurā publicēts arī Juridiskā depar­tamenta vadītāja Kristapa Tamuža un Satversmes tiesas padomnieces Elīnas Podzorovas veidotais kopsavilkums par pēdējiem pieciem gadiem Satversmes tiesas judika­tūrā.

Tiesas padomnieka Sandija Statkus un tiesnešu palīdžu Baibas Bakmanes, Lāsmas Lipkinas, Madaras Šenbrūnas un Elīnas Circenes, kā arī tiesas padomnieces Elīnas Podzorovas rakstos aplūkoti Satversmes tiesas procesa jautājumi par pieteikuma, tostarp konstitucionālās sūdzības pieņemamību un kopējo tiesību aizsardzības sistēmu valstī. Savukārt Satversmes tiesas tiesneses palīgs Kalvis Engīzers rakstā analizējis labas likumdošanas principa ģenēzi Latvijas tiesiskajā sistēmā.

Žurnāla “Jurista Vārds” 7. decembra numurā publicēts arī pārskats par Satversmes tiesas īstenoto dialogu un  tā konstitucionālajiem principiem.

Par vizuālu simbolu Satversmes tiesas 25. gadadienas svinībām izvēlēts cīrulis – brīvības, sadarbības un čakluma simbols. Žurnāla “Jurista Vārds” 7. decembra numurā publicēti svētku simbola attēli.

Žurnāla “Jurista Vārds” 7. decembra numurs pieejams: https://juristavards.lv/zurnals.php

Satversmes tiesa izsaka pateicību numura zinātniskajai redaktorei prof., Ph. D. Inetai Ziemelei un redakcijai par sadarbību.