Izbeigta tiesvedība lietā par Pāvilostas teritorijas detālplānojumu

04.11.2011.

2011. gada 4. novembrī Satversmes tiesa ir pieņēmusi lēmumu par tiesvedības izbeigšanu lietā Nr. Nr. 2011-07-03 „Par Pāvilostas novada domes 2010. gada 26. augusta saistošo noteikumu Nr. 22 „Īpašuma Dzintaru ielā 2E, Pāvilostā, Pāvilostas novadā izmantošanas un apbūves noteikumi” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 115. pantam”.

2011. gada 26. augustā Pāvilostas novada dome apstiprināja detālplānojumu nekustamajam īpašumam Dzintaru ielā 2E, Pāvilostā, Pāvilostas novadā un izdeva tā grafisko daļu un apbūves un izmantošanas noteikumus kā saistošos noteikumus Nr. 22. Detālplānojums stājās spēkā 2010. gada 9. septembrī.

Apstrīdētais detālplānojums paredzēja izveidot Pāvilostā jaunu pilsētas laukumu un laivu piestātni Sakas upes krastā. Laivu piestātnei nepieciešamajai infrastruktūrai tika plānots izbūvēt ēku, kas iedziļināta Sakas upes krastā, savukārt jaunais pilsētas laukums ar rekreācijas teritoriju un autostāvvietu atrastos virs šīs ēkas.

Satversmes tiesā detālplānojumu apstrīdēja biedrība „Vides aizsardzības klubs”, uzskatot, ka tas aizskar Pāvilostas iedzīvotāju Satversmē garantētās tiesības dzīvot labvēlīgā vidē, tostarp tiesības saglabāt pilsētas vēsturisko ainavu.

2011. gada 29. septembrī Pāvilostas novada dome apstiprināja apstrīdētā detālplānojuma grozījumus, paredzot citādu risinājumu nekā apstrīdēts biedrības „Vides aizsardzības klubs” pieteikumā.

2011. gada 2. novembrī pieteikuma iesniedzēja atsauca savu pieteikumu Satversmes tiesā.

Ņemot vērā, ka apstrīdētā norma ir zaudējusi spēku un pieteikuma iesniedzējs ir atsaucis savu pieteikumu, Satversmes tiesa tiesvedību lietā Nr. 2011-07-03 izbeidza.

Satversmes tiesas lēmums ir galīgs un nepārsūdzams.


Relīze PDF formātā: 2011-07-03_PR_par_izbeigsanu

Saistītā lieta: 2011-07-03