Izbeigta tiesvedība lietā par kārtības noteikumiem brīvības atņemšanas iestādēs

08.03.2011.

Satversmes tiesa ir pieņēmusi lēmumu par tiesvedības izbeigšanu lietā Nr. 2010-52-03 „Par Ministru kabineta 2006. gada 30. maija noteikumu Nr. 423 „Brīvības atņemšanas iestādes iekšējās kārtības noteikumi” 44.4. apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam”.

Satversmes 96. pants citastarp noteic, ka ikvienam ir tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību. Apstrīdētā norma noteic, ka notiesātajiem ir pienākums no celšanās līdz naktsmieram uzturēt savu guļamvietu atbilstoši brīvības atņemšanas iestādē noteiktajam vienotajam paraugam.

Pieteikuma iesniedzējs – Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments – vērsies Satversmes tiesā, izskatot lietu, kurā notiesātais ir sodīts par atrašanos gultā dienas laikā. Pieteikuma iesniedzēja norāda, ka apstrīdēto normu iespējams interpretēt vairākos veidos, arī tādējādi, ka tā aizliedz notiesātajiem dienas laikā gulēt gultā.

Satversmes tiesa secināja, ka apstrīdētā norma ietver vienīgi pienākumu notiesātajiem uzturēt savu guļamvietu noteiktā kārtībā.

Tiesa norādīja, ka šī lieta attiecas uz apstrīdētās normas piemērošanu un interpretāciju atbilstoši soda mērķim. Tādējādi tiesa nolēma, ka tiesvedība lietā ir izbeidzama.

Satversmes tiesas lēmums ir galīgs un nepārsūdzams.

Saistītā lieta: 2010-52-03