Izbeidz tiesvedību lietā par skatuves mākslinieku izdienas pensijām

27.05.2010.

Satversmes tiesa ir pieņēmusi lēmumu par tiesvedības izbeigšanu lietā Nr. 2009-107-01 „Par Valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertorganizāciju, teātru un cirka mākslinieku izdienas pensiju likuma pārejas noteikumu 3. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 91. un 109. pantam”.

Līdzīgi kā vairākās citās Satversmes tiesas izskatītajās lietās arī šajā lietā pastāvēja strīds par strādājošo pensionāru, kas saņem izdienas pensijas, pensiju samazināšanu par 70 procentiem. Taču Saeima ir pieņēmusi grozījumus Valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertorganizāciju, teātru un cirka mākslinieku izdienas pensiju likuma, atceļot pensiju samazināšanas un paredzot neizmaksātās pensijas daļas izmaksāšanu šā gada jūlijā.

Tādējādi Satversmes tiesa secināja, ka likumdevējs ir novērsis lietā pastāvošo strīdu un tiesvedība lietā ir izbeidzama.

Satversmes tiesas lēmums ir galīgs un nepārsūdzams. Tas tiks publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. Lēmuma teksts ir pieejams arī Satversmes tiesas mājas lapā.

Saistītā lieta: 2009-107-01