Ineta Ziemele: Konstitucionālā likuma pieņemšana – viens no būtiskiem konstitucionāliem momentiem Latvijas valstiskuma vēsturē

22.08.2018.

Otrdien, 21. augustā, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele apmeklēja Augstākās Padomes deputātu kluba, kurā apvienojušies par neatkarības atjaunošanu balsojušie deputāti, kopsēdi. Šajā pasākumā viņa sniedza priekšlasījumu par 1991. gada 21. augustā pieņemtā konstitucionālā likuma “Par Latvijas Republikas valstisko statusu” (turpmāk – Konstitucionālais likums) juridiskajiem aspektiem.

Ineta Ziemele savā runā uzsvēra, ka sabiedrība ir process un tajā vienmēr ir vairāki izšķiršanās punkti, viņa tos nodēvēja par konstitucionāliem momentiem. Viņa skaidroja, ka tas, ka Latvijas tautai ir valsts, ir bijis atkarīgs gan no iekšējiem konstitucionāliem momentiem, gan no starptautiskās reakcijas uz šiem momentiem. Viens no šādiem konstitucionāliem momentiem Latvijas sabiedrības attīstības procesā bija Konstitucionālā likuma pieņemšana.

Ineta Ziemele savā priekšlasījumā uzsvēra: “Konstitucionālais likums noslēdz darbu pie 1990. gada 4. maija Latvijas Neatkarības deklarācijā paredzēto mērķu īstenošanas, precizējot valsts konstitucionālo identitāti un izvirzot konkretizētu starptautiski tiesisku prasību attiecībā uz šīs identitātes atkalatpazīšanu.”

Viņa teica, ka uz šo prasību bija jāreaģē pasaules valstīm, un tās to arī darīja, apliecinot Latvijas valsts kontinuitāti, proti, to, ka Latvijas valsts nekad nav beigusi pastāvēt, tā turpina savu valstiskumu.

Augstākās Padomes deputātu kluba kopsapulcē piedalījās arī Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, kā arī par Lietuvas un Igaunijas neatkarības atjaunošanu balsojušo deputātu klubu valdes locekļi.

Inetas Ziemeles priekšlasījuma teksts pieejams šeit.

Foto no pasākuma pieejami šeit.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele. Foto: Ernests Dinka, Saeima.