Ieslodzīto personu uztura normas neatbilst Satversmei

09.03.2010.

Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2009-69-03 “Par Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumu Nr. 1022 „Noteikumi par ieslodzīto personu uztura un sadzīves vajadzību materiālā nodrošinājuma normām” 1. pielikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 111. pantam“.

Konstitucionālo sūdzību iesniedzēji Valters Raumanis un Mārtiņš Ēcis norādīja, ka 2009. gadā ieslodzīto personu dienas uztura normas ir būtiski samazinātas un šobrīd viņi nesaņem cilvēka organismam nepieciešamo minimālo pārtikas daudzumu. Tādējādi apstrīdētais akts neatbilstot Satversmes 111. pantam, kas citastarp noteic, kas valsts aizsargā cilvēka veselību.

Satversmes tiesa secināja, ka dienas uztura pamatnorma nenodrošina nepieciešamo kalcija, A vitamīna un C vitamīna daudzumu, tā, piemēram, A vitamīns tiek nodrošināts tikai apmēram 14 procentu, bet C vitamīns – tikai 30 procentu apmērā no nepieciešamā daudzuma. Ilgtermiņā šāds uzturs var radīt veselības problēmas.

Tiesa norādīja, ka, jāņem vērā tas, ka ieslodzītie atrodas pilnā valsts apgādībā. Ne visiem ieslodzītajiem tiek nodrošināts darbs, tāpat viņiem ir liegta iespēja saņemt pārtikas pienesumus. Līdz ar to lielākā daļa ieslodzīto ir atkarīgi no uztura, ko tiem nodrošina valsts. Tādēļ valstij ir pienākums nodrošināt ieslodzītos ar pietiekamu uzturu, lai tā trūkums nevarētu nodarīt kaitējumu veselībai arī ilgstošā laika posmā.

Tādējādi Satversmes tiesa atzina apstrīdēto aktu par neatbilstošu Satversmes 111. pantam un spēkā neesošu no 2010. gada 1. jūnija.

Satversmes tiesas spriedums ir galīgs un nepārsūdzams. Tas stāsies spēkā dienā, kad tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Sprieduma teksts ir pieejams arī Satversmes tiesas mājas lapā: https://www.satv.tiesa.gov.lv.

_________________________________________________________________________________________________________

Relīze PDF formātā: 2009-69-03_PR_par_spriedumu

Saistītā lieta: 2009-69-03