Ierosināta vēl viena lieta par normām, kas liedz organizēt azartspēles sakarā ar Covid-19 izplatību

13.05.2020.

Satversmes tiesas 1. kolēģija 2020. gada 12. maijā ierosināja lietu “Par likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 8. un 9. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam, 91. panta pirmajam teikumam un 105. panta pirmajam un trešajam teikumam”.

Apstrīdētās normas

Likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 8. pants:

“Ar Covid-19 izplatību saistītās ārkārtējās situācijas laikā ir aizliegts organizēt azartspēles un izlozes, izņemot interaktīvās azartspēles, skaitļu izlozes un momentloterijas.”

Likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 9. pants:

“Uz šā likuma darbības laiku Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija aptur visas azartspēļu organizēšanas licences gan fiziskajās azartspēļu organizēšanas vietās (kazino licence, spēļu zāles licence, bingo zāles licence), gan interaktīvajā vidē un (vai) izmantojot elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību.”

Augstāka juridiska spēka normas

Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 1. pants:
“Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika.”

Satversme 91. panta pirmais teikums:
“Visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā.”

Satversmes 105. panta pirmais un trešais teikums:
“Ikvienam ir tiesības uz īpašumu. Īpašuma tiesības var ierobežot vienīgi saskaņā ar likumu.”

Lietas fakti

Lieta ierosināta pēc sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Alfor” un “Admirāļu klubs” pieteikuma. Pamatojoties uz apstrīdētajām normām, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija apturēja pieteikuma iesniedzējām izsniegto azartspēļu organizēšanas licenču darbību. Ievērojot šo lēmumu, pieteikuma iesniedzējas ir slēgušas visas tām piederošās azartspēļu organizēšanas vietas, kā arī ir apturējušas interaktīvo azartspēļu organizēšanu.

Pieteikuma iesniedzējas uzskata, ka tām ir pilnībā liegtas tiesības veikt komercdarbību un sasniegt komercdarbības mērķi – gūt peļņu. Tādējādi esot pārkāpts no Satversmes 1. panta izrietošais tiesiskās paļāvības princips, kā arī apstrīdētās normas neatbilstot Satversmes 105. panta pirmajā un trešajā teikumā noteiktajām tiesībām uz īpašumu un Satversmes 91. panta pirmajā teikumā noteiktajam vienlīdzības principam.

Tiesas process

Satversmes tiesa ir uzaicinājusi institūciju, kas izdevusi apstrīdēto aktu, – Latvijas Republikas Saeimu – līdz 2020. gada 12. jūlijam iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Lietas sagatavošanas termiņš ir 2020. gada 12. oktobris. Par lietas izskatīšanas procesa veidu un datumu tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas.


Lēmums par lietas ierosināšanu pieejams šeit.

Relīze PDf formātā pieejama šeit.

Saistītā lieta: 2020-27-01