Ierosināta vēl viena lieta par maksātnespējas procesa administratora sertifikāta darbības izbeigšanu

03.10.2016.

2016. gada 3. oktobrī Satversmes tiesas 1. kolēģija ierosināja lietu „Par Maksātnespējas likuma 17. panta 3.1daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 106. panta pirmajam teikumam”.

Pēc Janas Ruģeles konstitucionālās sūdzības ierosinātā lieta ir jāsagatavo izskatīšanai līdz 2017. gada 3. martam. Satversmes tiesas kolēģija atzina, ka šajā lietā nav nepieciešams aicināt Saeimu iesniegt atbildes rakstu, jo līdzīga lieta ierosināta šā gada janvārī[1] un tiks skatīta rakstveida procesā šā gada 1. novembrī[2].

Lietā apstrīdētā norma noteic: „Lēmumu par administratora sertifikāta darbības izbeigšanu pieņem, ja pēdējo divu administratora sertifikāta darbības gadu laikā Maksātnespējas administrācija divas reizes ir atzinusi normatīvo aktu pārkāpumus administratora darbībā.” Konstitucionālās sūdzības iesniedzēja uzskata, ka norma neatbilst Satversmes 106. panta pirmajam teikumam, kurš noteic: „Ikvienam ir tiesības brīvi izvēlēties nodarbošanos un darbavietu atbilstoši savām spējām un kvalifikācijai.”

[1] Lieta Nr. 2016-02-01

[2] Nolēmums lietā jāpieņem līdz šā gada 1. decembrim


 

Relīze PDF formātā: 2016-20-01_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2016-20-01