Ierosināta vēl viena lieta par maksātnespējas procesa administratora sertifikāta darbības izbeigšanu

05.10.2016.

2016. gada 5. oktobrī Satversmes tiesas 3. kolēģija pēc Rudītes Klikučas pieteikuma ierosināja lietu „Par Maksātnespējas likuma 17. panta 3.1daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 106. panta pirmajam teikumam”.

Satversmes tiesas kolēģija atzina, ka šajā lietā nav nepieciešams aicināt Saeimu iesniegt atbildes rakstu, jo līdzīga lieta ierosināta šā gada janvārī[1] un tiks skatīta rakstveida procesā šā gada 1. novembrī[2].

Lietā apstrīdētā norma noteic: „Lēmumu par administratora sertifikāta darbības izbeigšanu pieņem, ja pēdējo divu administratora sertifikāta darbības gadu laikā Maksātnespējas administrācija divas reizes ir atzinusi normatīvo aktu pārkāpumus administratora darbībā.” Pieteikumā tiek apstrīdēta šīs normas atbilstība Satversmes 106. panta pirmajam teikumam, kurš noteic: „Ikvienam ir tiesības brīvi izvēlēties nodarbošanos un darbavietu atbilstoši savām spējām un kvalifikācijai.”

[1] Lieta Nr. 2016-02-01

[2] Nolēmums lietā jāpieņem līdz šā gada 1. decembrim


Relīze PDF formātā: 2016-21-01_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2016-21-01