Ierosināta lieta par vairāku neatkarīgo iestāžu budžeta veidošanas kārtību

19.01.2010.

Satversmes tiesas 1. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Likuma par budžetu un finanšu vadību 19. panta piektās daļas, Valsts kontroles likuma 44. panta otrās daļas un Tiesībsarga likuma 19. panta otrās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 83. un 87. pantam”.

Apstrīdētās normas noteic, ka Valsts prezidenta kancelejas, Augstākās tiesas, Satversmes tiesas, Valsts kontroles un Tiesībsarga biroja budžeta pieprasījums līdz gadskārtējā budžeta likuma projekta iesniegšanai Ministru kabinetam bez pieprasījuma iesniedzēja piekrišanas nav grozāms.

Pieteikuma iesniedzēja – Valsts kontroles padome – norāda, ka apstrīdētās normas nozīmējot to, ka Ministru kabinets var grozīt neatkarīgo institūciju budžeta pieprasījumus bez pieprasījuma iesniedzēju piekrišanas, kas savukārt apdraudot neatkarīgo institūciju finansiālo un funkcionālo neatkarību. Pieteikuma iesniedzēja uzskata, ka šāda kārtība neatbilst varas dalīšanas principam. Šo principu esot iespējams ievērot tikai tad, ja neatkarīgo institūciju budžeta pieprasījumu izvērtē likumdevējs (Saeima) un šajā izvērtēšanas procesā tiek nodrošināta visu Satversmē nostiprināto demokrātiskai valstij raksturīgo principu ievērošana.

Tādējādi Valsts kontroles padome lūdz atzīt apstrīdētās normas par neatbilstošām Satversmes 1. pantam (Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika), 83. pantam (Tiesneši ir neatkarīgi un vienīgi likumam padoti) un 87. pantam (Valsts kontrole ir neatkarīga koleģiāla iestāde).

Saeima ir uzaicināta līdz 2010. gada 18. martam iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu. Lietas sagatavošanas termiņš ir 2010. gada 18. jūnijs.


Relīze PDF formātā: 2009-06-01_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 210-06-01