Ierosināta lieta par transportlīdzekļa īpašnieku sodīšanu par administratīvajiem pārkāpumiem ceļu satiksmē

09.07.2013.

2013. gada 1. jūlijā Satversmes tiesas 1. kolēģija ierosināja lietu „Par Ceļu satiksmes likuma 43.2panta, ciktāl tas skar transportlīdzekļa īpašnieka tiesības administratīvo pārkāpumu lietvedībā, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam”.

Apstrīdētā norma

Ceļu satiksmes likuma 43.2 pants regulē procedūru, kādā tiek uzlikts sods par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem. Citstarp norma paredz, ka, ja uzliktais naudas sods nav samaksāts noteiktajā termiņā, stājas spēkā aizliegums transportlīdzeklim veikt tehnisko apskati un citas darbības, bet sods piedzenams no transportlīdzekļa īpašnieka.

Augstāka juridiskā spēka norma

Satversmes 92. pants: „Ikviens var aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā. Ikviens uzskatāms par nevainīgu, iekams viņa vaina nav atzīta saskaņā ar likumu. Nepamatota tiesību aizskāruma gadījumā ikvienam ir tiesības uz atbilstīgu atlīdzinājumu. Ikvienam ir tiesības uz advokāta palīdzību.”

Lietas fakti

Pieteikuma iesniedzēja Inese Nikuļceva norāda, ka viņai piederošs transportlīdzeklis bijis novietots stāvēšanai, neievērojot ceļu satiksmes noteikumu prasības, un transportlīdzekļa vadītājam par to uzlikts sods. Konkrētajā brīdī transportlīdzeklis bijis nodots citai personai.

Pieteikuma iesniedzēja apgalvo, ka viņai nav iespējams informēt Valsts policiju par personu, kuras pārziņā transportlīdzeklis attiecīgajā brīdī atradies. Transportlīdzekļa īpašniekam esot pienākums nodrošināt soda samaksu, taču pirms soda piemērošanas viņš netiekot ne uzklausīts, ne arī informēts par soda uzlikšanu. Transportlīdzekļa īpašniekam pat netiekot nosūtīta informācija par soda uzlikšanu (saskaņā ar apstrīdēto normu gadījumā, ja sods netiek samaksāts likumā noteiktajā termiņā, īpašniekam nosūta paziņojumu, kurā norādīts, ka sods nav samaksāts).

Tādējādi apstrīdētā norma aizskarot pieteikuma iesniedzējas tiesības uz taisnīgu tiesu.

Tiesas procedūra

Satversmes tiesa ir uzaicinājusi Saeimu līdz 2013. gada 1. septembrim iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Lietas sagatavošanas termiņš ir 2013. gada 1. decembris.


Relīze PDF formātā: 2013-12-01_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2013-12-01