Ierosināta lieta par tiesībām pārsūdzēt lēmumu par prasības nodrošinājumu civilprocesā

08.09.2009.

Satversmes tiesas 1. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Civilprocesa likuma 141. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 92. pantam”.

Satversmes 91. pants nodrošina vienlīdzību likuma un tiesas priekšā, bet Satversmes 92. pants citastarp noteic, ka ikviens var aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā.

Civilprocesa likuma (CPL) 140. pants paredz prasības nodrošinājuma jautājumu izskatīšanas saturu un kārtību. Savukārt apstrīdētā norma – CPL 141. panta pirmā daļa – noteic, ka sūdzību par lēmumu par prasības nodrošinājumu var iesniegt tikai atsevišķos gadījumos. Pieteikuma iesniedzēja – AS „Topmar Holdings” – tādējādi uzskata, ka apstrīdētā norma civilprocesa puses nostādot nevienlīdzīgā stāvoklī un ierobežojot pušu tiesības uz taisnīgu tiesu.

Saeima ir uzaicināta līdz 2009. gada 7. oktobrim iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu. Lietas sagatavošanas termiņš ir 2009. gada 7. decembris.


Relīze PDF formātā: 2009-85-01_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2009-85-01