Ierosināta lieta par priekšvēlēšanu aģitācijas ierobežojumiem internetā

20.05.2016.

2016. gada 19. maijā Satversmes tiesas 2. kolēģija ierosināja lietu „Par Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma 32. panta pirmās daļas vārda “internetā” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 100. pantam”.

Apstrīdētā norma

Apstrīdētā norma nosaka: „Vēlēšanu dienā, kā arī dienu pirms vēlēšanu dienas priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošana elektroniskā plašsaziņas līdzekļa radio programmās un raidījumos, publiskās lietošanas ārtelpās un iekštelpās, preses izdevumos, internetā un šā likuma 25. pantā minētajās institūcijās un kapitālsabiedrībās ir aizliegta, izņemot šā likuma 14., 17. un 19. pantā minēto tādu paziņojumu (sludinājumu) izvietošanu, kuri informē par politiskās partijas, politisko partiju apvienības, vēlētāju apvienības vai deputāta kandidāta tikšanos ar vēlētājiem.”

Augstāka juridiska spēka norma

Satversmes 100. pants: „Ikvienam ir tiesības uz vārda brīvību, kas ietver tiesības brīvi iegūt, paturēt un izplatīt informāciju, paust savus uzskatus. Cenzūra ir aizliegta.”

Lietas fakti

Pieteikuma iesniedza divdesmit 12. Saeimas deputāti. Viņi norāda, ka priekšvēlēšanu aģitācijas aizliegums (vēlēšanu dienā, kā arī dienu pirms vēlēšanu dienas) tiekot attiecināts arī uz saziņu internetā, tostarp saziņu sociālajos tīklos. Šāds aizliegums, pēc pieteikuma iesniedzēja domām, nesamērīgi ierobežo tiesības uz vārda brīvību.

Tiesas procedūra

Satversmes tiesa ir uzaicinājusi Saeimu līdz 2016. gada 19. jūlijam iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Lietas sagatavošanas termiņš ir 2016. gada 19. oktobris. Par lietas izskatīšanas procesa veidu un datumu tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas.


Relīze PDF formātā: 2016-09-01_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2016-09-01