Ierosināta lieta par prasībām attiecībā uz maksātnespējas administratoru izglītību

04.03.2011.

Satversmes tiesas 1. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Maksātnespējas likuma pārejas noteikumu 7. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 91. un 106. pantam”.

Satversmes 1. pants noteic, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika. Satversmes 91. pants garantē personu vienlīdzīgu likuma un tiesas priekšā, bet Satversmes 106. pants citastarp paredz, ka ikvienam ir tiesības brīvi izvēlēties nodarbošanos un darba vietu atbilstoši savām spējām un kvalifikācijai.

Apstrīdētā norma pieņemta 2010. gadā un tā ievieš jaunas prasības attiecībā uz maksātnespējas administratoru izglītību, nosakot par obligātu augstāko izglītību tiesību zinātnē. Tiem maksātnespējas administratoriem, kam šādas izglītības nav, tā jāiegūst līdz 2017. gada 1. janvārim un studijas jāuzsāk līdz 2012. gada 1. janvārim.

Pieteikuma iesniedzējs Normans Karlsons norāda, ka viņš strādā par maksātnespējas administratoru jau vairākus gadus. Iepriekšējais regulējums pieļāva, ka šajā jomā var strādāt arī personas, kam ir augstākā izglītība ekonomikas, vadības vai finanšu jomā. Pieteikuma iesniedzējs esot paļāvies, ka ar ekonomikas jomā iegūto izglītību viņš varēs arī turpmāk strādāt par maksātnespējas administratoru. Viņš norāda, ka prasība iegūt vēl vienu izglītību esot nesamērīga pret tiem administratoriem, kuriem ir praktiska darba pieredze un kuras sekmīgi ir izpildījušas sertifikācijas prasības.

Saeima ir uzaicināta līdz 2011. gada 3. maijam iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu. Lietas sagatavošanas termiņš ir 2011. gada 3. augusts.


Relīze PDF formātā: 2011-04-01_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2011-04-01