Ierosināta lieta par pievienotās vērtības nodokļa atmaksas kārtību

15.01.2010.

Satversmes tiesas 2. kolēģija ir ierosinājusi lietu „ Par likuma „Par nodokļiem un nodevām” 16. panta 10. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam”.

Satversmes 1. pants noteic, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika, bet Satversmes 105. pants garantē tiesības uz īpašumu.

Apstrīdētā norma noteic, ka pieprasīt pārmaksātās nodokļa summas atmaksāšanu vai novirzīšanu kārtējo nodokļu maksājumu segšanai var triju gadu laikā pēc konkrētā nodokļa likumā noteiktā maksāšanas termiņa.

Konstitucionālās sūdzības iesniedzējs – ko SIA „ Industriālais termināls” – norāda, ka ar Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu tai ir atteikta daļa no pārmaksātā PVN atmaksa, jo pieprasījuma periods pārsniedzot trīs gadus. Sūdzības iesniedzēja norāda, ka esot PVN pārmaksāts laikā pirms likumā tika ieviests trīs gadu termiņš, taču iepriekš nodokļu maksātāji esot bijuši tiesīgi atprasīt pārmaksātās nodokļu summas neierobežotu laiku. Sūdzības iesniedzēja uzskata, ka minētajam trīs gadu termiņam esot piešķirts atpakaļejošs spēks, tādējādi aizskarto sūdzības iesniedzēja tiesisko paļāvību un nesamērīgi ierobežojot īpašuma tiesības.

Saeima ir uzaicināta līdz 2010. gada 19. martam iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu. Lietas sagatavošanas termiņš ir 2010. gada 15. jūnijs.


Relīze PDF formātā: 2010-02-01_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2010-02-01