Ierosināta lieta par personu apliecinošu dokumentu derīguma nosacījumiem

21.09.2010.

Satversmes tiesas 2. kolēģija ir ierosinājusi lietu „ Par Personu apliecinošu dokumentu likuma 16. panta pirmās daļas 4. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 98. panta pirmajam un otrajam teikumam ”.

Apstrīdētā norma paredz, ka personu apliecinošs vai pagaidu dokuments ir lietošanai nederīgs, ja mainījies personas tiesiskais statuss. Savukārt, Satversmes 98. pants citastarp noteic, ka ikvienam ir tiesības brīvi izbraukt no Latvijas un ikvienam, kam ir Latvijas pase, ir tiesības brīvi atgriezties Latvijā.

Pieteikumu Satversmes tiesā ir iesniegusi Administratīvā apgabaltiesa. Tā izskatīja lietu pēc tādas personas sūdzības, kura tika uzņemta Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā. Pēc tam, kad tika pieņemts lēmums par personas uzņemšanu pilsonībā, nepilsoņa pase kļuva nederīga, tostarp persona neesot varējusi darba vajadzībās izbraukt no valsts. Turklāt persona ceļojuma uzsākšanas brīdī nemaz neesot zinājusi, ka tā jau ir uzņemta pilsonībā.

Administratīvā apgabaltiesa norāda, ka naturalizācijas procesa maksimālais termiņš ir viens gads, un persona nevar precīzi prognozēt procesa beigu datumu. Līdz ar to neesot zināms, kad tieši personas pase kļūs ceļošanai nederīga. Administratīvā apgabaltiesa uzskata, ka ir nesamērīgi prasīt no personas, lai tā gada laikā no naturalizācijas iesnieguma iesniegšanas ierobežotu savu privāto un darba dzīvi, atsakoties no braucieniem uz ārvalstīm.

Saeima ir uzaicināta līdz 2010. gada 22. novembrim iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu. Lietas sagatavošanas termiņš ir 2011. gada 17. februāris (lietas izskatīšanas datums tiek nozīmēts tad, kad lieta ir sagatavota izskatīšanai).


Relīze PDF formātā: 2010-64-01_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2010-64-01