Ierosināta lieta par normu, kas neparedz mājdzemdību apmaksu no valsts budžeta līdzekļiem

12.03.2014.

2014. gada 12. martā Satversmes tiesas 1. kolēģija ierosināja lietu „Par Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumu Nr. 1529 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” 16. pielikuma „Veselības aprūpes pakalpojumu tarifi par profilakses, diagnostikas, ārstēšanas un rehabilitācijas pakalpojumiem” 555. punkta, ciktāl tas neparedz tarifu par plānotajām ārpusstacionāra dzemdībām, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam”.

Apstrīdētā norma

Apstrīdētā norma paredz, ka par vispārējo ambulatoro pakalpojumu, kas apmaksājams no valsts budžeta līdzekļiem, ir atzīstamas fizioloģiskās dzemdības.

Augstāka juridiskā spēka norma

Satversmes 91. panta pirmais teikums: „Visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā”.

Lietas fakti

Lieta ierosināta pēc Latvijas Republikas tiesībsarga pieteikuma. Tiesībsargs norāda, ka apstrīdētā norma neparedz plānoto ārpusstacionāra dzemdību (mājdzemdību) apmaksu no valsts budžeta. Valsts apmaksājot dzemdībpalīdzību tikai tad, ja plānotās dzemdības notiek stacionārā. Taču, sievietes, kurām dzemdību palīdzība tiek sniegta stacionārā, un sievietes, kurām dzemdību palīdzība tiek sniegta mājās, atrodoties vienādos un salīdzināmos apstākļos, tādēļ dzemdību palīdzības pakalpojumu finansēšanas noteikumi uz viņām esot jāattiecina vienādi. Turklāt Seksuālās un reproduktīvās veselības likums paredz, ka valsts nodrošina bezmaksas dzemdību palīdzību. Tādēļ apstrīdētā norma bez objektīva un saprātīga pamata izslēdzot mājdzemdības no valsts apmaksāto pakalpojumu klāsta.

Tiesas procedūra

Satversmes tiesa ir uzaicinājusi Ministru kabinetu līdz 2014. gada 12. maijam iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Lietas sagatavošanas termiņš ir 2014. gada 12. augusts. Par lietas izskatīšanas procesu un datumu tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas.


Relīze PDF formātā: 2014-08-03_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2014-08-03