Ierosināta lieta par normu, kas ierobežoja komercdarbību lielajos tirdzniecības centros

07.06.2021.

Satversmes tiesas 2. kolēģija 2021. gada 7. jūnijā ierosināja lietu “Par Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 24.18 punkta (redakcijā, kas bija spēkā no 2021. gada 7. aprīļa līdz 19. maijam) atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam, kā arī 105. panta pirmajam un trešajam teikumam”.

Apstrīdētā norma

Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid‑19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 24.18 punkts (redakcijā, kas bija spēkā no 2021. gada 7. aprīļa līdz 19. maijam) noteica, ka tirdzniecības centrā, kura kopējā tirdzniecībai atvēlētā platība ir lielāka par 7000 m2, darbojas tikai:

 1. veikali, kuros tirgo pārtiku ne mazāk kā 70 % apmērā no preču sortimenta;
 2. veikali, kuros tirgo higiēnas preces ne mazāk kā 70 % apmērā no preču sortimenta;
 3. aptiekas (tai skaitā veterinārās aptiekas);
 4. optikas preču veikali;
 5. dzīvnieku barības veikali;
 6. ziedu veikali;
 7. grāmatnīcas;
 8. preses tirdzniecības vietas.
 9. datoru, to perifēro iekārtu un programmatūras, kā arī telekomunikācijas iekārtu veikali.*

Augstāka juridiska spēka normas

 • Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 91. panta pirmais teikums: “Visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā.”
 • Satversmes 105. panta pirmais un trešais teikums: “Ikvienam ir tiesības uz īpašumu.”, “Īpašuma tiesības var ierobežot vienīgi saskaņā ar likumu.”

Lietas fakti

Lieta ierosināta pēc sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jysk Linnen’n Furniture” (turpmāk – Pieteikuma iesniedzēja) pieteikuma. Pieteikuma iesniedzēja veic mēbeļu, apgaismes ierīču un cita veida mājsaimniecības piederumu mazumtirdzniecību specializētajos veikalos. Tā savu komercdarbību galvenokārt veic tirdzniecības centros, kuru kopējā tirdzniecībai atvēlētā platība ir lielāka par 7000 m2 (turpmāk – lielais tirdzniecības centrs). Pieteikuma iesniedzējas veikaliem lielajos tirdzniecības centros esot atsevišķa ieeja no ārpuses. Tādējādi šajos veikalos apmeklētājiem varot tikt nodrošināta iekļūšana un izkļūšana, nešķērsojot pārējo lielā tirdzniecības centra iekštelpu teritoriju. Apstrīdētā norma pilnībā liegusi Pieteikuma iesniedzējai veikt komercdarbību lielajos tirdzniecības centros. Tai esot bijis aizliegts šajos tirdzniecības centros izsniegt arī ar distances līgumiem pārdotās preces. Tādējādi apstrīdētā norma nesamērīgi ierobežojusi Pieteikuma iesniedzējai Satversmes 105. panta pirmajā un trešajā teikumā noteiktās tiesības uz īpašumu. Tajā ietvertais aizliegums arī radījis Satversmes 91. panta pirmajā teikumā ietvertā tiesiskās vienlīdzības principa pārkāpumu, jo neesot bijis noteikts mazumtirdzniecībai salīdzināmās situācijās.

Tiesas process

Satversmes tiesa ir uzaicinājusi Ministru kabinetu līdz 2021. gada 9. augustam iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

 • Lietas sagatavošanas termiņš ir 2021. gada 7. novembris.

Par lietas izskatīšanas procesa veidu un datumu tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas.

Lēmums par lietas ierosināšanu pieejams šeit.

Relīze PDF formātā pieejama šeit.


* 9.apakšpunkts normā ietverts ar grozījumiem, kas stājās spēkā 2021.gada 10.aprīlī.

Saistītā lieta: 2021-24-03