Ierosināta lieta par normām, kas paredz aizliegumu audzēt kažokzvērus tikai kažokādu ieguvei

23.03.2023.

Satversmes tiesas 3. kolēģija 2023. gada 23. martā ierosināja lietu “Par 2022. gada 22. septembra likuma „Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā” 2. un 3. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam un 105. panta pirmajam un trešajam teikumam”.

Apstrīdētās normas

Ar 2022. gada 22. septembra likuma “Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā” (turpmāk – Grozījumi) 2. pantu Dzīvnieku aizsardzības likums papildināts ar 13.1 pantu, saskaņā ar kuru lauksaimniecības dzīvnieku audzēšana un turēšana ir aizliegta, ja audzēšanas vai turēšanas vienīgais vai galvenais nolūks ir kažokādu ieguve.

Savukārt ar Grozījumu 3. pantu Dzīvnieku aizsardzības likuma pārejas noteikumi papildināti ar 22. punktu, saskaņā ar kuru šā likuma 13.1 pants stāsies spēkā 2028. gada 1. janvārī.

Augstāka juridiska spēka norma

Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 1. pants: “Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika.”

Satversmes 105. panta pirmais un trešais teikums: “Ikvienam ir tiesības uz īpašumu. Īpašuma tiesības var ierobežot vienīgi saskaņā ar likumu.”

Lietas fakti

Lieta ierosināta pēc sabiedrības ar ierobežotu atbildību “BALTIC DEVON MINK” (turpmāk – Pieteikuma iesniedzēja) pieteikuma.

Pieteikuma iesniedzēja ir kapitālsabiedrība, kuras saimnieciskā darbība ir ūdeļu turēšana un audzēšana kažokādu ieguvei. Savā uzņēmumā tā esot ieguldījusi finanšu līdzekļus, taču apstrīdēto normu dēļ nespēšot tos atpelnīt.

Apstrīdētās normas jau tagad liekot Pieteikuma iesniedzējai pieņemt tādus lēmumus, kuru grozīšana vēlāk nebūs iespējama. Proti, tai esot jāpieņem lēmumi par savu turpmāko saimniecisko darbību, tostarp par vaislas dzīvnieku audzēšanas pārtraukšanu, kā arī iespējām samazināt radušos zaudējumus. Tādējādi ar apstrīdētajām normām tiekot aizskartas Pieteikuma iesniedzējai Satversmes 105. panta pirmajā un trešajā teikumā ietvertās tiesības uz īpašumu. Pieteikumā arī norādīts, ka ar apstrīdētajām normām tiekot pārkāpts Satversmes 1. pantā ietvertais tiesiskās paļāvības aizsardzības princips.

Tiesas process

Satversmes tiesa ir uzaicinājusi institūciju, kas izdevusi apstrīdēto aktu, – Saeimu – līdz 2023. gada 23. maijam iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

  • Lietas sagatavošanas termiņš ir 2023. gada 23. augusts.

Par lietas izskatīšanas procesa veidu un datumu tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas.

Lēmums par lietas ierosināšanu pieejams šeit.

Relīze PDF formātā pieejama šeit.

Saistītā lieta: 2023-09-01