Ierosināta lieta par normām, kas noteic valsts budžeta finansējumu politiskajām partijām

30.08.2021.

Satversmes tiesas 2. kolēģija 2021. gada 30. augustā ierosināja lietu “Par Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 7.1 panta pirmās daļas 2. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam”.

Apstrīdētā norma

Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 7.1 panta pirmās daļas 2. punkts noteic, ka politiskajai organizācijai (partijai), par kuru pēdējās Saeimas vēlēšanās nobalsojuši vairāk nekā divi procenti vēlētāju, piešķir valsts budžeta finansējumu kalendāra gada laikā 0,50 euro apmērā par katru iegūto balsi pēdējās pašvaldības domes vēlēšanās.

Augstāka juridiska spēka norma

Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 91. panta pirmais teikums: “Visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā.”

Lietas fakti

Lieta ierosināta pēc politiskās partijas “Mēs – Talsiem un novadam” (turpmāk – Pieteikuma iesniedzēja) pietiekuma. Pieteikuma iesniedzēja ir dibināta 2017. gada februārī ar mērķi veicināt Latvijas Republikas un īpaši Talsu novada iedzīvotāju interešu aizstāvību un īstenošanu. Pieteikuma iesniedzēja ar atsevišķu kandidātu sarakstu ir piedalījusies 2017. gada 3. jūlija Talsu novada domes vēlēšanās un ieguvusi trīs deputātu vietas, kā arī Talsu novada domes 2021. gada 5. jūnija vēlēšanās, kurās ieguva četras deputātu vietas. Saskaņā ar apstrīdēto normu valsts budžeta finansējums tiek piešķirts vienīgi politiskajām organizācijām (partijām), par kurām Saeimas vēlēšanās balsojuši vairāk nekā divi procenti vēlētāju. Tas radot šādām politiskajām organizācijām (partijām) acīmredzamas un ievērojamas priekšrocības iepretim partijām, kas ir ievēlētas pašvaldības domē, bet nav piedalījušās Saeimas vēlēšanās. Šāda kārtība ir īpaši nevienlīdzīga pret partijām, kas ievēlētas pašvaldības domē, bet nav piedalījušās Saeimas vēlēšanās, citstarp tādēļ, ka valsts budžeta finansējums tiek piešķirts arī par katru iegūto balsi pašvaldību vēlēšanās. Tādējādi apstrīdētā norma pārkāpjot Satversmes 91. panta pirmajā teikumā nostiprināto tiesiskās vienlīdzības principu.

Tiesas process

Satversmes tiesa ir uzaicinājusi institūciju, kas izdevusi apstrīdēto aktu, – Saeimu – līdz 2021. gada 1. novembrim iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

  • Lietas sagatavošanas termiņš ir 2022. gada 31. janvāris.

Par lietas izskatīšanas procesa veidu un datumu tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas.

Lēmums par lietas ierosināšanu pieejams šeit.

Preses relīze PDF pieejama šeit.

Saistītā lieta: 2021-36-01