Ierosināta lieta par mantas konfiskācijas noteikumiem

22.04.2010.

Satversmes tiesas 1. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Krimināllikuma 320. panta (2002. gada 25. aprīļa likuma redakcijā) otrās daļas vārdu „konfiscējot mantu” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam”.

Satversmes 105. pants garantē tiesības uz īpašumu.

Pieteikuma iesniedzējs norāda, ka attiecībā uz viņu tika piemērota Krimināllikuma 320. panta otrā daļa (redakcijā, kas bija spēkā līdz grozījumu pieņemšanai 2009. gada 19. novembrī), kas kā papildsodu paredz visas mantas konfiskāciju. Līdz ar to, kā norāda sūdzības iesniedzējs, viņam tiekot atņemti līdzekļi, kas nepieciešami ģimenes uzturēšanai, kā arī nekustamie īpašumi. Pieteikuma iesniedzējs apgalvo, ka likumīgi iegūta īpašuma konfiskācija esot no PSRS tiesību sistēmas pārmantots sods, kurš mūsdienu tiesiskajos un ekonomiskajos apstākļos esot nepiemērots un netaisnīgs.

 Saeima ir uzaicināta līdz 2010. gada 28. jūnijam iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu. Lietas sagatavošanas termiņš ir 2010. gada 21. septembris.


Relīze PDF formātā: 2010-31-01_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2010-31-01