Ierosināta lieta par likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” normām

15.11.2010.

Satversmes tiesas 1. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 14. panta otrās un trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 105. pantam”.

Satversmes 91. pants paredz visu personu vienlīdzību likuma un tiesas priekšā, bet Satversmes 105. pants aizsargā personu īpašuma tiesības.

Pieteikuma iesniedzēja – SIA „Kuldīgas RPB” – norāda, ka 2007. gadā esot mainījusies uzņēmuma kontrole. Jaunais īpašnieks, izvērtējot uzņēmuma darbību ekonomiskās krīzes laikā, mainījis tā pamatdarbības veidu. Apstrīdētās normas liedzot SIA „Kuldīgas RPB” segt zaudējumus (pārmaksāto uzņēmuma nodokli), kas radušies uzņēmumam pirms īpašnieka maiņas.

SIA „Kuldīgas RPB” uzskata, ka šāda kārtība aizskar tās īpašuma tiesības un nostāda uzņēmumu nevienlīdzīgā stāvoklī salīdzinājumā ar tiem uzņēmumiem, kuros nav mainījusies kontrole, vai kas nav mainījuši pamatdarbības veidu.

Saeima ir uzaicināta līdz 2011. gada 11. janvārim iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu. Lietas sagatavošanas termiņš ir 2011. gada 11. aprīlis.


Relīze PDF formātā: 2010-70-01_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2010-70-01