Ierosināta lieta par kārtības, kādā izņem aizdomās turēto personu bioloģisko materiālu un DNS nacionālajā datu bāzē iekļauj un glabā ziņas par aizdomās turētajām personām un viņu DNS profilu, atbilstību Satversmei

05.06.2015.

2015. gada 5. jūnijā Satversmes tiesas 4. kolēģija ierosināja lietu „Par DNS nacionālās datu bāzes izveidošanas un izmantošanas likuma 1. panta 2. un 6. punkta, 4. panta, 10. panta, 18. panta pirmās daļas, kā arī Ministru kabineta 2005. gada 23. augusta noteikumu Nr. 620 „DNS nacionālajā datu bāzē iekļaujamo ziņu sniegšanas, kā arī bioloģiskā materiāla un bioloģiskās izcelsmes pēdu izņemšanas kārtība” 2. un 13. punkta tiktāl, ciktāl tie attiecas uz aizdomās turētajām personām, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam”.

Apstrīdētā norma

Apstrīdētais regulējums noteic kārtību, kādā izņem aizdomās turēto personu bioloģisko materiālu un DNS nacionālajā datu bāzē iekļauj un glabā ziņas par aizdomās turētajām personām un viņu DNS profilu.

Augstāka juridiskā spēka norma

Satversmes 96. pants: „Ikvienam ir tiesības uz privātās dzīves, mājokļa un korespondences neaizskaramību.”

Lietas fakti

Lieta ierosināta pēc Lato Lapsas pieteikuma. Pieteikuma iesniedzējs tika atzīts par aizdomās turēto kriminālprocesā. Saskaņā ar apstrīdēto regulējumu Pieteikuma iesniedzējs kā aizdomās turētais bija pakļauts bioloģiskā materiāla izņemšanai, lai iekļautu ziņas par viņu un viņa DNS profilu DNS nacionālajā datu bāzē. Pieteikuma iesniedzējs uzskata, ka pamattiesību ierobežojuma leģitīmo mērķi varēja sasniegt ar līdzekļiem, kas aizdomās turēto personu tiesības uz privāto dzīvi ierobežotu mazāk.

Tiesas procedūra

Satversmes tiesa ir uzaicinājusi institūcijas, kas izdevušas apstrīdētos aktus, – Saeimu un Ministru kabinetu – līdz 2015. gada 5. augustam iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Lietas sagatavošanas termiņš ir 2015. gada 5. novembris. Par lietas izskatīšanas procesa veidu un datumu tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas.


Relīze PDF formātā: 2015-14-0103_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2015-14-0103