Ierosināta lieta par izmaiņām Valsts fondēto pensiju likumā

14.04.2011.

Satversmes tiesas 2. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Valsts fondēto pensiju likuma 4. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 109. pantam”.

Satversmes 1. pants noteic, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika, bet Satversmes 109. pants noteic, ka ikvienam ir tiesības uz sociālo nodrošinājumu vecuma, darbnespējas, bezdarba un citos likumā noteiktajos gadījumos.

Apstrīdētā norma noteic: „Iemaksas fondēto pensiju shēmā ir daļa no faktiski veiktajām iemaksām valsts pensiju apdrošināšanai”. Norma ir stājusies spēkā 2011. gada 1. janvārī.

Pieteikuma iesniedzējs – 10. Saeimas divdesmit deputāti – norāda, ka iepriekš likums neesot paredzējis, ka valsts ņem vērā tikai faktiski veiktās iemaksas fondēto pensiju shēmā. Tādējādi likums pieļaujot iespēju, ka darba devējs varētu nepildīt savu likumisko pienākumu, proti, neveikt sociālās iemaksas par darbinieku. Sekas par nodokļu nemaksāšanu nedrīkstot iestāties darbiniekam.

Saeima ir uzaicināta līdz 2011. gada 13. jūnijam iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu. Lietas sagatavošanas termiņš ir 2011. gada 13. septembris.


Relīze PDF formātā: 2011-08-01_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2011-08-01