Ierosināta lieta par darba samaksas apmēru ieslodzītajiem

21.10.2010.

Satversmes tiesas 1. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Latvijas Sodu izpildes kodeksa 51. panta trīspadsmitās daļas 1. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 107. pantam”.

Apstrīdētā norma paredz, ka minimālā stundas tarifa likme un minimālā mēneša darba alga notiesātajiem, kas sodu izcieš slēgtajā vai daļēji slēgtajā cietumā, ir 50 procenti no valstī noteiktās minimālās stundas tarifa likmes un minimālās mēneša darba algas.

Pieteikuma iesniedzējs Mārtiņš Ēcis uzskata, ka apstrīdētā norma neatbilst Satversmes 107. pantam. Iesniedzējs uzskata, ka personām, kas izcieš sodu cietumā, tāpat kā ikvienam ir tiesības saņemt veiktajam darbam atbilstošu samaksu, kas nav mazāka par valsts noteikto minimumu.

Pieteikumā norādīts, ka nesamērīgi maza alga ieslodzītos nemotivējot strādāt un tādējādi netiekot pildīta resocializācijas funkcija.

Saeima ir uzaicināta līdz 2010. gada 21. decembrim iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu. Lietas sagatavošanas termiņš ir 2010. gada 21. marts.


Relīze PDF formātā: 2010-67-01_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2010-67-01