Ierosināta lieta par Ceļu satiksmes likuma normu, kas paredz, ka noteikta transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā esoša informācija ir vispārpieejama

24.08.2018.

Satversmes tiesas 1. kolēģija 2018. gada 23. augustā ierosināja lietu “Par Ceļu satiksmes likuma 14.1 panta otrās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam”.

Apstrīdētā norma

Ceļu satiksmes likuma 14.1 panta otrā daļa noteic, ka informācija par juridiskajai personai piederošu transportlīdzekli, izņemot šā panta pirmajā daļā noteikto informāciju, par personas tiesībām vadīt transportlīdzekļus, par likumā noteiktajā termiņā personas neapmaksātajiem sodiem, kas piemēroti par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kā arī pārējā transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā un traktortehnikas un tās vadītāju informatīvajā sistēmā esošā informācija ir vispārpieejama informācija.

Augstāka juridiskā spēka norma

Satversmes 96. pants: “Ikvienam ir tiesības uz privātās dzīves, mājokļa un korespondences neaizskaramību”.

Lietas fakti

Lieta ierosināta pēc personas B pieteikuma. Pieteikumā norādīts, ka transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā 2018. gada 4. augustā pieteikuma iesniedzējam reģistrēti astoņi pārkāpuma uzskaites punkti. Saskaņā ar apstrīdēto normu minētā informācija esot vispārpieejama. Pieteikuma iesniedzējs uzskata, ka tas pārkāpj viņam Satversmes 96. pantā nostiprinātās pamattiesības uz privātās dzīves neaizskaramību.

Tiesas process

Satversmes tiesa ir uzaicinājusi Saeimu līdz 2018. gada 23. oktobrim iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Lietas sagatavošanas termiņš ir 2019. gada 23. janvāris. Par lietas izskatīšanas procesa veidu un datumu tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas.


Preses relīze PDF formātā: 2018-18-01_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2018-18-01