Ierosināta lieta par brīvības atņemšanas soda izpildes režīmu vīriešiem, kuri notiesāti par smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu

28.12.2018.

Satversmes tiesas 3. kolēģija 2018. gada 28. decembrī ierosināja lietu “Par Latvijas Sodu izpildes kodeksa 50.4 panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam”.

Apstrīdētā norma

Latvijas Sodu izpildes kodeksa (turpmāk – Kodekss) 50.4 pants nosaka soda izpildes režīmu slēgtajos cietumos, – citstarp, ka slēgtajā cietumā sodu izcieš ar brīvības atņemšanu notiesātie vīrieši par smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu.

Augstāka juridiska spēka norma

Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 91. pants: “Visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā. Cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas.”

Lietas fakti

Lieta ierosināta pēc Andra Otto pieteikuma. Pieteikuma iesniedzējam ir piespriests brīvības atņemšanas sods. Atbilstoši Kodeksa 50.4 pantam viņš uzsāka soda izciešanu slēgtā cietuma režīma zemākajā pakāpē. Pēc pieteikuma iesniedzēja ieskata, minētā norma neatbilst Satversmes 91. pantam, jo rada situāciju, ka par smagiem un sevišķi smagiem noziegumiem notiesātie vīrieši uzsāk brīvības atņemšanas soda izciešanu slēgtā cietuma režīma zemākajā pakāpē. Savukārt par smagiem un sevišķi smagiem noziegumiem notiesātās sievietes soda izciešanu uzsākot daļēji slēgtā cietuma režīma zemākajā pakāpē. Attiecīgi atšķiroties šo personu tiesību un pienākumu apjoms brīvības atņemšanas vietā.

Tiesas process

Saeima ir uzaicināta līdz 2019. gada 28. februārim iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Lietas sagatavošanas termiņš ir 2019. gada 28. maijs. Par lietas izskatīšanas procesa veidu un datumu tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas.


Relīze PDF formātā: 2018_25_01_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2018-25-01