I. Ziemele: Satversmes tiesas gada pārskats – valsts tiesiskuma barometrs

18.01.2018.

Šodien, 18. janvārī, Satversmes tiesā notika preses konference, kurā tika prezentēts Satversmes tiesas pārskats par tiesas darbu 2017. gadā. Šīs preses konferences ietvaros sabiedrībai tika nodots arī tiesas sagatavotais materiāls “Ieteikumi konstitucionālās sūdzības sagatavošanai”. Ar šo preses konferenci tika noslēgts pagājušā gada Satversmes tiesas darba cikls un iezīmēts jauns tiesas darba gads.

Atklājot preses konferenci, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele norādīja, ka Satversmes tiesas gada pārskats uzskatāms par valsts tiesiskuma barometru. Viņa teica, ka tas ir pienesums ne tikai valstij konstitucionālo tiesību stiprināšanā, bet arī iedzīvotājiem, jo pirmo reizi vienkopus konspektīvā veidā un saprotamā valodā tiek pateikts, ko tiesa ir lēmusi gada ietvaros. Tas ir ļoti svarīgi, jo viss, ko tiesa ir noteikusi savos nolēmumos, ir juridiski saistošs un tāpēc nozīmīgs ikvienam Latvijas iedzīvotājam. Ineta Ziemele iezīmēja sagatavotā gada pārskata saturu un uzsvēra statistikas datus, vēršot uzmanību, ka pagājušā gada darba apjoms, vērtējot to lapaspušu skaitā, ir salīdzināms ar sarakstītu apjomīgu zinātnisku izdevumu.

Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietniece Sanita Osipova preses konferencē norādīja, ka iedzīvotāji lielākoties tiesā ar pieteikumiem vēršas ekonomisku interešu vadīti, mazāk, lai aizsargātu Satversmē nostiprinātas personās brīvības. Viņa uzsvēra arī vairākas būtiskas pagājušajā gadā skatītas lietas un šo lietu nolēmumos paustās atziņas, kurām ir bijusi sabiedriska nozīmība. Sanita Osipova savā runā īpašu uzmanību pievērsa šādām lietām: Nr. 2017-01-01, Nr. 2017-02-03, Nr. 2016-11-01 un Nr. 2017-07-01.

Satversmes tiesas padomnieks Kristaps Tamužs stāstīja par Satversmes tiesā iesniegto pieteikumu kvalitāti, kolēģiju lēmumiem un prezentēja Satversmes tiesas sagatavoto materiālu “Ieteikumi konstitucionālās sūdzības sagatavošanai”. Viņš uzsvēra Satversmes tiesas kompetenci, proti, to, ka Satversmes tiesa nevar atrisināt jebkuru tiesību problēmu, bet tikai tos gadījumus, kuros personai aizskārumu radījusi tiesību norma, nevis tās piemērošana. Tāpat tika vērsta uzmanība uz to procentuāli lielo iesniegumu skaitu, kas neatbilst Satversmes tiesas likumā noteiktajām pieteikuma prasībām.

Par Satversmes tiesas dialogu varas atzaru starpā nacionālā līmenī un sadarbību starptautiskā līmenī runāja Satversmes tiesas priekšsēdētājas padomniece Laila Jurcēna. Viņa norādīja uz vairākiem konkrētiem pasākumiem, kas atspoguļo pērn īstenotās dažādās sadarbības formas. Laila Jurcēna uzsvēra, ka starptautiskā vidē Satversmes tiesa ir novērtēta kā līdzvērtīgs un atzīstams sadarbības partneris. Viņa ieskicēja arī šā gada plānus un uzsāktās sadarbības sarunas, kas šogad sniegs iespēju Satversmes tiesas tiesnešiem doties vizītē uz Franciju, lai tiktos ar Francijas Valsts padomi, Francijas Konstitucionālo tiesu un Francijas Kasācijas tiesu. Šogad Satversmes tiesas tiesneši plāno viesoties arī Vācijā un tikties ar Vācijas Federālās Konstitucionālās tiesas tiesnešiem un darbiniekiem.

Savukārt par Satversmes tiesas komunikācijas aktivitātēm informāciju sniedza Satversmes tiesas priekšsēdētājas palīdze Ketija Strazda. Viņa norādīja konkrētas mērķgrupas, kuru ietvaros pagājušā gada īstenotas vairākas jaunas iniciatīvas, ar mērķi izglītot sabiedrību un stiprināt tiesiskas demokrātiskas valsts pamatvērtības.

Pārskats par Satversmes tiesas darbu 2017.gadā pieejams šeit.

Video: LV portāls.