I. Ziemele: Mums jāapzinās, ka jebkuras dalībvalsts tiesa vienlaikus ir arī Eiropas Savienības tiesa

21.10.2019.

Piektdien, 18. oktobrī, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele kopā ar Valsts prezidentu Egilu Levitu un Eiropas Savienības Tiesas prezidentu Kūnu Lenārtu (Koen Lenaerts) piedalījās Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes 7. starptautiskās zinātniskās konferences “Tiesību zinātnes uzdevumi, nozīme un nākotne tiesību sistēmās” plenārsēdē, ko vadīja Juridiskās fakultātes dekāne Anita Rodiņa.

No kreisās: Eiropas Savienības Tiesas prezidents Kūns Lenārts (Koen Lenaerts), Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele, Valsts prezidents Egils Levits un Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes dekāne Anita Rodiņa. Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes un inovāciju departaments.

Plenārsēdi atklāja Latvijas Valsts prezidents Egils Levits. Viņš savā priekšlasījumā runāja par konstitucionālu orgānu nacionālo un pārnacionālo dialogu, šīs tēmas kontekstā uzsverot arī Valsts padomes izveides nepieciešamību Latvijā. Pēc tam sekoja Eiropas Savienības Tiesas (turpmāk – EST) prezidenta Kūna Lenārta uzruna, kurā viņš vērsa uzmanību uz Latvijas valsts un Latvijas juristu devumu Eiropas Savienības tiesiskās sistēmas attīstībā un pilnveidošanā, tostarp izteica pateicību Valsts prezidentam Egilam Levitam par viņa ieguldīto darbu EST tiesneša amatā.

Ineta Ziemele sniedza priekšlasījumu par tiesiskuma principa attīstību un modernas tiesas izpratni Eiropas ietvarā. Viņa analizēja, kādu ietekmi uz tiesiskuma principu un modernās tiesas izpratni ir atstājis Eiropas integrācijas process, Eiropas Savienības tiesību konsolidācija un Eiropas Savienības (turpmāk – ES) tiesību sistēmas pamatos esošie principi. Viņa uzsvēra, ka moderno tiesiskumu definē tas, cik lielā mērā tiesiskuma īstenotājs – tiesnesis – spēj realizēt tam doto mandātu tādā apjomā, lai spētu nodrošināt tiesiskuma īstenošanas augstāko iespējamo līmeni.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele. Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes un inovāciju departaments.

Runājot par tiesu nozīmi, Ineta Ziemele teica, ka no ES tiesību sistēmas uzbūves izriet tas, ka jebkuras dalībvalsts tiesa vienlaikus ir arī ES tiesa. Turklāt moderna tiesa sniedz ieguldījumu uzticības veidošanā mūsdienu demokrātiskajām struktūrām vienas valsts iekšienē un caur tiesībām vairo uzticību ES. Viņa akcentēja, ka Latvijas tiesas kvalitāte ir ES tiesas kvalitāte, ar kuru mēs atbildam ne tikai likuma priekšā, bet arī valsts atbild ES priekšā. Tādējādi principa iura novit curia (tiesnesis zina tiesības) tvērumā šodien ietilpst nacionālo, ES tiesību un starptautisko tiesību smalka piemērošana, atrodot pareizo līdzsvaru, lai nodrošinātu ikviena ES pilsoņa pilnveidošanās iespējas demokrātiskā tiesiskā ietvarā.

Priekšlasījumu Ineta Ziemele noslēdza ar domu, ka ikkatra Latvijā dzīvojošā persona ir svarīga modernā tiesiskuma stiprināšanā ne tikai Latvijā, bet arī kopējā ES tiesiskajā telpā. ES dalībvalstīm ir pienākums nodrošināt vienveidīgu, efektīvu un līdzvērtīgu ES tiesību ievērošanu visā ES.

Inetas Ziemeles priekšlasījums “Moderns tiesiskums Eiropas pilsonim” ir pieejams šeit.

Foto no pasākuma pieejami šeit.