Eiropas Konstitucionālo tiesu Konferences XVII kongresā diskutē par negrozāmajiem konstitucionālajiem principiem – konstitūcijas kodolu – un konstitucionālo tiesu lomu tā aizsardzībā

04.07.2017.

No 28. jūnija līdz 1. jūlijam Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele un viņas padomniece Laila Jurcēna piedalījās Eiropas Konstitucionālo tiesu Konferences XVII kongresā Batumi, Gruzijā. Kongresa laikā Eiropas Konstitucionālo tiesu pārstāvji diskutēja par konstitucionālo tiesu lomu vispārējo tiesību principu saglabāšanā un piemērošanā, kā arī par konstitūcijas negrozāmajām normām un konstitūcijas grozījumu konstitucionālo kontroli.

Gan līdzšinējā tiesu prakse, gan tiesību zinātne liecina par to, ka konstitucionālās tiesas vērtē ne tikai konstitūcijas grozījumu procedūru, bet arī to saturu. Lielā daļā demokrātisko valstu konstitucionālo tiesu praksē jau ir nostiprināta konstitūcijas kodola, proti, nemaināmo normu un principu, teorija. Tādējādi kongresa dalībnieki pievērsa uzmanību arī vispārējo tiesību principu un vērtību hierarhijas jautājumam. Arī Satversmes tiesa jau tā saucamajā Lisabonas līguma lietā (2008-35-01) norādīja uz vērtībām, kuru garantēšana ir valsts pienākums un kuras nevar aizskart ar grozījumiem Satversmē, kuri ieviesti tikai ar likumu.

Ineta Ziemele kongresā uzstājās ar priekšlasījumu par Satversmes tiesas lomu konstitucionālo principu saglabāšanā un piemērošanā. Savā priekšlasījumā viņa runāja par Satversmes tiesas nozīmīgo lomu Latvijas tiesību sistēmas transformācijā pēc neatkarības atgūšanas. Ineta Ziemele citatstarp aplūkoja divus Latvijai būtiskus vispārējos tiesību principus: valsts nepārtrauktības principu un starptautisko tiesību pārākuma principu. Ineta Ziemele, pieskaroties vēsturiskajiem aspektiem, tai skaitā Latvijas nelikumīgās okupācijas faktam, secināja, ka nepastāv tiesiski līdzekļi, lai izmainītu Satversmē ietvertās Latvijas konstitucionālās identitātes pamatvērtības Satversmes kodolu.

Inetas Ziemeles priekšlasījums kongresā “Konstitucionālo tiesu loma konstitucionālo principu aizsardzībā un piemērošanā: Latvijas piemērs” angļu valodā pieejams šeit, savukārt priekšlasījuma tulkojums latviešu valodā pieejams šeit.