Eiropas Cilvēktiesību tiesas oficiālajā tiesas gada atklāšanā I. Ziemele runā par moderno tehnoloģiju ietekmi uz privātumu

04.02.2020.

No 29. janvāra līdz 3. februārim Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele apmeklēja ikgadējo Eiropas Cilvēktiesību tiesas (turpmāk arī – ECT) svinīgo tiesas gada atklāšanas pasākumu Strasbūrā, Francijā. Tiesas gads tika atklāts ar starptautisku semināru, kurā tā dalībnieki no visām Eiropas Padomes dalībvalstīm Eiropas Cilvēktiesību konvencijas attīstību caur tiesas judikatūru vērtēja no vairākām perspektīvām, tostarp no zinātnes un tehnoloģiju attīstības perspektīvas. Semināram sekoja tiesas svinīgā sēde.

Svinīgo tiesas sēdi atklāja Eiropas Cilvēktiesību tiesas priekšsēdētājs Linoss Aleksandrs Sicilianoss (Linos-Alexandre Sicilianos). Pēc tam sekoja priekšlasījums, ko sniedza sēdes goda viesis – Īrijas Augstākās tiesas priekšsēdētājs Frenks Klarks (Frank Clarke).

Svinīgo tiesas sēdi atklāj Eiropas Cilvēktiesību tiesas priekšsēdētājs Linoss Aleksandrs Sicilianoss (Linos-Alexandre Sicilianos). Foto: Eiropas Cilvēktiesību tiesa.

Šogad tiek atzīmēta Konvencijas 70. gadadiena. Tiesas gada atklāšanas seminārs tika veltīts šai gadadienai. Seminārā tika uzsvērts, ka Konvencija ir dzīvs instruments, kas tiesai jāinterpretē atbilstoši mūsdienu apstākļiem, ņemot vērā socioloģisko, zinātnes un tehnoloģisko progresu, kā arī mainīgos standartus cilvēktiesību jomā. Semināra galvenās tēmas bija dzimumu līdztiesība, vide, zinātnes un tehnoloģiju attīstība.

Ineta Ziemele seminārā dalījās ar pārdomām par moderno tehnoloģiju ietekmi uz privātumu. Viņa atzina, ka sabiedrība lielākoties gūst labumu no 21. gadsimta tehnoloģiskajiem sasniegumiem, tomēr šis progress rada arvien vairāk izaicinājumu un izkliedē robežas 20. gadsimtā radītajiem demokrātiskas sabiedrības konceptiem.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele. Foto: Ekrānšāviņš no ECT starptautiskā semināra video.

Fakts, ka tehnoloģijas piedāvā indivīdiem, uzņēmumiem un valsts pārvaldes iestādēm vākt un analizēt personas datus, rada augstus manipulāciju riskus. Analītiskās sistēmas vāc informāciju par mūsu personīgo izvēli, paradumiem, interesēm un vēlmēm. Tas rada tiešu ietekmi uz tiesībām uz privātumu, privāto telpu, izvēles brīvību un brīvo gribu, kas ir būtisks cilvēka cieņas elements. Ineta Ziemele uzsvēra, ka algoritmu pasaulē, kur tiek izmantoti personas dati, rodas jautājumi par tiesību uz privātumu izmainīto apjomu. Tādējādi var domāt, ka mēs redzam smalkas izmaiņas cilvēka cieņas konceptā.

Ineta Ziemele vērsa uzmanību, ka zinātnes un tehnoloģiju laikmets ir palielinājis gan nacionālo, gan starptautisko tiesu atbildības nastu. Viņa uzsvēra, ka, balstoties uz praksi Satversmes tiesā, redzams, ka arī kontinentālās Eiropas tiesību sistēmās lielāka atbildība par vērtību “svēršanu” no globālā tīmekļa atkarīgu attiecību apstākļos būs tieši tiesām. Savukārt tas var raisīt jautājumu, kā ECT raudzīsies uz valstu tiesu paveikto darbu.

Pirmdien, 3. februārī, Ineta Ziemele tikās arī ar ECT tiesnešiem savulaik pašas iedibinātās tradīcijas – tiesnešu semināra – ietvaros un runāja par tiesu dialogu.

ECT svinīgā tiesas gada atklāšanas sēde angļu valodā ir pieejama šeit.

Starptautiskā semināra videoieraksts angļu valodā, kurā priekšlasījumu sniedz arī Ineta Ziemele (1:50:14), ir pieejams šeit.

Izdevums (angļu valodā), kurā apkopotas starptautiskajā seminārā izskanējušie tiesnešu priekšlasījumi, tostarp arī Inetas Ziemeles priekšlasījums, pieejams šeit.

Starptautiskā semināra programma ir pieejama šeit.

Par ECT

ECT ir 1950. gadā izveidota reģionāla cilvēktiesību aizsardzības institūcija. Tiesa izskata sūdzības par iespējamiem Konvencijas un tās protokolu pārkāpumiem, kā arī sniedz konsultatīvus viedokļus par Konvencijas vai tās protokolu interpretāciju. Tiesa sastāv no 47 tiesnešiem, pa vienam no katras Eiropas Padomes dalībvalsts.

2015. gada 24. jūnijā Eiropas Padomes Parlamentārā asambleja ECT tiesneša amatā no Latvijas ievēlēja Mārtiņu Mitu, kurš ir trešais Latvijas tiesnesis ECT. Pirmais Latvijas tiesnesis no 1995. līdz 2004. gadam bija Egils Levits, pašreizējais Latvijas Valsts prezidents. No 2005. līdz 2014. gadam Latvijas tiesnese ECT bija tagadējā Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele.